..:: YENİ ::..    

"Balyoz'da Kumpas"
Saygı Öztürk'ün yeni kitabı "Balyoz'da Kumpas" raflarda yerini aldı. Kitap ilk ayında 6 baskı yaptı.

Balyoz'da Kumpas

"Gazeteci Ne Umar, Ne Bulur ?"
Saygı Öztürk'ün, BGC ve Uludağ Üniversitesi tarafından düzenlenen "Yüz Yüze Söyleşileri" etkinliğindeki  konuşması.

Medyatava.net röportajı
Medyatava.net'ten Sayım Çınar'ın Saygı Öztürk ile yaptığı röportaj.


.: TV PROGRAMLARI :.

- Her Cumartesi 20:00'da HALK TV'de "Saygı Öztürk ile Sisler Bulvarı" programında,

-
Her Cuma 18:30'da Kanal B'de "Günce" programında,

Saygı Öztürk gündemi yorumluyor.


..:: KİMDİR ::..

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesine bağlı Akbucak Köyünde 1955 yılında doğdu. Gazeteciliğe lise öğrenimi sırasında yerel "Yerköy" gazetesi'nde basladı. Aynı dönemde Hürriyet Haber Ajansı muhabirliğini de yaptı. Yerel haberlerindeki başarıları nedeniyle dikkat çeken Öztürk, Hürriyet gazetesi Ankara Bürosu'nda 1 Haziran 1978 yılında göreve başladı ve aralıksız 1994 yılına kadar aynı gazetede Eğitim ve Güvenlik Haberleri Sorumlusu olarak çalıştı... (devamı için tıklayın)


..:: İLETİŞİM ::..

E-posta:

Adres:
Sözcü Gazetesi
İran Caddesi 15/11 Kavaklıdere / Ankara

Telefon:
0312 426 99 00


twitter.com/saygi_ozturk
facebook.com/saygiozturk


Site İçi Arama:


Powered by:

 

 


Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRKMilletvekilleri, saraya komşu gidiyor...
21/12/2014
Orman Genel Müdürlüğü’nün Atatürk Orman Çiftliği alanında bulunan tapulu malı, türlü oyunlarla ellerinden alındı, binalar yıktırıldı, çiftliğin binlerce ağacı kesildi saray yapıldı, geniş yollar açıldı. Bu yetmiyor, Orman Genel Müdürlüğü’nün yine ...

Operasyonu durduran bakan
19/12/2014
Yolsuzluk ve rüşvet operasyonunu “hükümete darbe” olarak niteleyenler de aslında bunun öyle olmadığını çok iyi biliyorlar. 17 Aralık operasyonunu karartmak için çaba gösterenlerin neler yaptığının izleri Cumhuriyet savcılıklarında görülmeye başlandı…

İstanbul ...

Rüşvet operasyonu, oldu darbe
17/12/2014
Siz bak­ma­yın bi­ri­le­ri­nin 17 Ara­lık ope­ras­yo­nu­nu önem­siz gös­ter­mek, ope­ras­yo­nu ya­pan­la­rı iti­bar­sız­laş­tır­mak is­te­me­le­ri­ne. Ama bi­le­si­niz ki rüş­vet ve yol­suz­luk­lar­la il­gi­li en kuv­vet­li ve en çok so­mut ka­nıt­lar ...

Telefonlar dinlenince bakın ne oldu
16/12/2014
Ga­na­’dan Du­ba­i’­ye eş­ya ta­şı­dı­ğı an­la­şı­lan TC-ABK kuy­ruk nu­ma­ra­lı ULS Air­li­nes Kar­go fir­ma­sı­na ait uçak, 1 Ocak 2013 ta­ri­hin­de sa­at 06.40’da Ata­türk Ha­va­li­ma­nı­’na in­di. Güm­rük Mü­dür­lü­ğü­’ne su­nu­lan bel­ge­ler­de ...

Buyurun, tek derste Osmanlıcaya
14/12/2014
Ülke gündemi ya din, ya dil üzerine… Bu işleri çok iyi beceren iki siyasi iki konunun peşini bırakmıyor. Siyaseti de bunlar üzerinden yapıyor. Dilin de bir bilimi olduğu bilinseydi, Türkçe’nin, Osmanlıca’nın içinde “dolgu malzemesi” yapıldığı, ...

Güneydoğu'da yeni bomba ve 21 yıl önceki mesaj
12/12/2014
Hükümet “çözüm süreci” adı altında Abdullah Öcalan’la, teröristlerin merkezi Kandil ve HDP yetkilileriyle görüşmeleri sürdürüyor sürdürmesine ama Güneydoğu’da “PKK bizim temsilcimiz değil” diyenler de artıyor.

22 Kasım 2014 tarihinde İçişleri ...

Yaradana sığınıp Devlet adamına bastı küfrü...
10/12/2014
Recep Tayyip Erdoğan, başbakanlığı döneminde kendisine hakaret edildiği gerekçesiyle vatandaşa en çok dava açan siyasetçiydi. Davaların sayısı binlerle ifade ediliyor. Cumhurbaşkanlığı makamına oturduktan sonra da yine davalar açmayı sürdürüyor....

İşte belgelerle açıklıyorum, verin bakalım cevap
9/12/2014
Halk de­yi­mi var­dır, “Be­nim oğ­lum bi­na okur, dö­ner dö­ner bir da­ha oku­r” di­ye. Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­’n­da da iş­ler ay­nen böy­le. Ay­nı hü­kü­met, ay­nı bü­rok­rat­lar dö­ne­min­de bir ka­rar alı­nı­yor, ba­kı­yor­su­nuz ba­kan ...

Bu utanç size yetmedi mi?
7/12/2014
Ankara’da şûra salonu bulunmasına rağmen, Milli Eğitim Bakanlığı “yandaşlar”la Antalya’da bir hafta yenildi, içildi, eğitime “darbe” olacak düzenlemeler de yapıldı. Hatırlayınız geçen Salı günü bu köşenin başlığı “Eğitime darbe şûra”sıydı. Peki, ...

Devlet hastaneleri bakın kimin elinde...
5/12/2014
Suriye’de yaşanan karışıklık ve kargaşa devam ederken, Suriye yönetimine karşı savaşacak olanları topraklarımızda eğitmek, donatmak ve sonra ülkesinde gidip Beşar Esad’a karşı mücadele etmesi için Türkiye her şeyi yapıyor. Sonra bu kişiler ülkelerinde ...

"PKK'nın valisi!" anlatıyor
3/12/2014
Güneydoğu’da ilginç gelişmeler oluyor. Cumhurbaşkanı da, başbakan da Güneydoğu’da yatırım yapanlardan, devlet ihalesini alanlardan işin türüne göre “vergi” adı altında haraç alındığını belirtiyor. En ağır vergileri de “kalekol” yapan müteahhitler ...

Eğitime darbe şûrası
2/12/2014
Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığı’na ait salonun adı “Şura Salonu”dur. Bugüne kadar bütün şuralar Ankara’da yapılmışken, 19’uncusu Antalya’da lüks bir otelde bugün başlıyor. Bakanlık şura salonu ise konserler, gösteriler için kiraya veriliyor. ...

Cesur yürekler ve AKP'lilerin katılamadığı anma töreni
30/11/2014
Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu da, önceki Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da, “Muhalefet partileri Sivas’ın ötesine geçemiyor” deyip övünüyorlar. Kendileri 2-3 bin polisle Sivas’ın ötesine gidebildikleri için muhalefet liderlerine, “Hadi siz ...

"AKP'nin cami yalanları"
29/11/2014
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu ve bazı bakanların, Atatürk ve İsmet İnönü dönemini kötülemek için ısıtıp ısıtıp kamuoyunun önüne sürdükleri “camiler ahır yapıldı” iddiasına, eski müftü CHP Milletvekili İhsan Özkes ...

Oyun içinde oyun
28/11/2014
AKP yet­ki­li­le­ri, ken­di­le­rin­den baş­ka kim­se­nin ko­nuş­ma­sı­nı, uz­man­la­rın alan­la­rıy­la il­gi­li açık­la­ma yap­ma­la­rı­nı is­te­mi­yor. Yar­gıta­y’­la, Da­nış­ta­y’­la il­gi­li bir dü­zen­le­me ya­pı­lı­yor­sa, uy­gu­la­ma­nın ...

10 bin polis, topun ağzında
26/11/2014
Bu köşenin okurlarına 19 Kasım’da “Parti polisi dönemine geçiliyor” demiş ve yasa tasarısıyla getirilen hükümlerin bazılarını aktarmıştık. İşte “tasfiye” amaçlı tasarı TBMM’ye sunuldu. Sanmayın gönderileceklerin hepsinin “Cemaatçi” olduğunu… Solcu, ...

AKP, o ismi 6 yıl önce reddetmişti... Ne oldu şimdi?
25/11/2014
Başbakan Ahmet Davutoğlu, 1937 ve 1938 yıllarında Dersim bölgesinde yaşanan olayların sorumlusu olarak CHP’yi gösterdi. Ancak büyük olayların yaşandığı 1938 yılında Başbakanlık görevinde Celal Bayar’ın bulunduğunu, Adnan Menderes’in de aynı partinin ...

Çankaya darbesi ve vefa örneği
25/11/2014
Atatürk’ün “Millet Mektepleri Başöğretmenliği”ni kabulü, 24 Kasım 1982 yılından bu yana “Öğretmenler Günü” olarak kutlanıyor. AKP ile birlikte öğretmenlerin saygınlığını yitirdiği, ezildiği, horlandığı, hak etmeyenlerin üst görevlere getirildiği ...

Bu sözler, bakanlar için söylendi: Parayı veririm, gerisine karışmam...
21/11/2014
İran­lı Re­za Zar­rab, Türk va­tan­daş­lı­ğı­na alı­nın­ca ol­du Rı­za Sar­raf… TBMM So­ruş­tur­ma Ko­mis­yo­nu­’na ifa­de ver­me­di ama Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı Ek­rem Ay­dı­ne­r’­e ver­di­ği ifa­de­de tam an­la­mıy­la si­ya­si­le­ri kur­tar­ma­ya ...

Terör örgütü silah bırakmaz; çünkü...
18/11/2014
Hükümet ve HDP’liler arasında, terör örgütü PKK’yı silahsızlandırma, sınır ötesine çekme görüşmeleri yeniden başladı. Bu görüşmelerde neler konuşulduğunu, hangi sözler verildiğini açıkçası birkaç kişi dışında bilen yok. Bilinen, terör örgütünün ...

Kılıçdaroğlu’ndan sağduyu çağrısı
16/11/2014
Ülkemizde siyasi parti kurmak kolay. 30 kişi bir araya gelip gerekli belgeleri İçişleri Bakanlığı’na verdiğiniz andan itibaren partiyi kurmuş oluyorsunuz. Şu anda çoğunun adı-sanı bilinmeyen 83 siyasi parti bulunuyor. Her siyasi parti kurulduğunda, ...

Eski İçişleri Bakanı açıkladı: Güneydoğu'da devlet kalmadı, içim kan ağlıyor
13/11/2014
Güneydoğu’daki gelişmeleri yakından izleyen Eski İçişleri Bakanı ve Yurt Partisi Genel Başkanı Sadettin Tantan, “Güneydoğu’da Devlet kalmadı. Kürt kökenli olmayan vatandaşlarımız göçe zorlanıyor. Topraklarını, işyeri ve evlerini yok pahasına elden ...

Bakanın açıklamadığı mal sahibi
12/11/2014
Cumhurbaşkanlığı’ndan başlamak üzere bakanlıklarda lüks, şatafat almış başını gidiyor. Ankara’nın Eskişehir yolu ve Konya yolu kenarında yükselen çoğu kiralık olan binalarda bakanlıklar, genel müdürlükler, başkanlıklar bulunuyor. Açıkçası AKP’li ...

Bin odalı saray ve Atatürk'ün üzüldüğü iğde ağacı
11/11/2014
Ata­türk Or­man Çift­li­ği­’ni bir sa­ray uğ­ru­na bi­ti­ri­yor­lar. Da­ha bit­me­di, sa­ra­ya ye­ni ek­len­ti­ler ya­pı­la­ca­ğı için bin­ler­ce ağaç yi­ne ke­si­le­cek. Ya­kın bir ge­le­cek­te Ga­zi Or­du­evi de as­ker­le­rin elin­den alı­na­cak....

Atatürk'ün bir odalı kulübesinden, 12. Cumhurbaşkanın bin odalı sarayına
10/11/2014
Bir odadan, bin odaya
Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara’da yaptırdığı “Saltanat Sarayı” tevazudan, gösterişe savruluşumuzun anıtı oldu!

YIL 1926: Bü­yük Ön­der, ken­di adı­nı ta­şı­yan çift­li­ğe, pa­ra­sı­nı ce­bin­den öde­yip tek oda­lı ...

Bunu da yaptılar. Bakanlıkta, Atatürk'ü Roman havasıyla andılar
10/11/2014
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda, Atatürk’ü Anma etkinliği tam anlamıyla skandala dönüştü. Program çerçevesinde bir bayan Roman havası eşliğinde uzun eteği, kulağında çiçekle sahneye çıktı. Atatürk’ü anma günündeki bu durum tepkilere neden ...

Atatürk'ün dünyada adını silme projesi
9/11/2014
Yarın, Büyük Önder Atatürk’ün vefatının yıldönümü… Devletimizin ve Cumhuriyetimizin kurucusu, çağdaşlaşmamızın önderi Mustafa Kemal’e TBMM’de milletimiz tarafından verilen Atatürk soyadı, son yıllarda unutulmaya, unutturulmaya, zihinlerden silinmeye ...

CHP'den ihraç edilmek istenen Süheyl Batum'dan çarpıcı açıklamalar
7/11/2014
Emine Ülker Tarhan, Cumhurbaşkanı adayı olmak istedi. CHP yönetimi bunu uygun bulmadı. CHP’li 20 milletvekilinin Tarhan’ı aday gösterme girişimi, Süheyl Batum’un ilk imzasına rağmen sonuçsuz kaldı. Tarhan, kendisine göre bazı gerekçeler gösterip ...

Özkök ve Yalman'a çok sert sözler
5/11/2014
Hatırlayın, kıyameti kopartıyorlardı. Askerimiz İstanbul’da Fatih Camii’ni bombalayacak, kendi uçağımızı düşürecek, binlerce kişi stadyumlarda toplanacak, üstelik de jetlerle korunacakmış! Buna da inandılar. Televizyonda bu yalanlar üzerine senaryolar ...

"Kırmızı Kitap" dedikleri işte bu...
4/11/2014
Türkiye’nin bir “Gizli Anayasası” olduğu belirtilir. Buna “Kırmızı Kitap” da denilir. Bakmayın “Kırmızı Kitap” denildiğine… Örneğin mevcut kitabın cilt kapağı mavi, bir önceki ise lacivertti. Sınırlı sayıda kişinin bildiği “Gizli Anayasa”ya “Milli ...

Askere yeni emir ve kapılardaki işaretler
2/11/2014
Askerler için “çarşı izni” önemlidir. Askeri birliğin dışına çıkmak, lokantaya gidip istediği yemeği yemek, çay içmek ayrı bir özlemdir. O gün kimlerin çarşı iznine çıkacağı okunur. “Tek tip” denilen üniformalar ütületilir, botlar boyatılır ve ...

Türkiye'ye bu rezaleti de yaşattılar
31/10/2014
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında askeri birlikler tanklarıyla, toplarıyla, ağır silahlarıyla protokolün önünden geçer, oradan dosta düşmana gücünüz hakkında bir mesaj verirsiniz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ise Kuzey Irak’tan ...

Yasaklar ülkesinde bayram
29/10/2014
Ulu­sal bay­ram­la­rı kut­la­mak, Ata­türk anı­tı­na çe­lenk koy­mak AKP hü­kü­me­ti dö­ne­mi­nin “ya­sak­la­rı­” ara­sın­da yer alı­yor. Po­lis, çe­lenk­le­ri kı­rı­yor, çi­çek­le­ri ezi­yor, in­san­la­rı sü­rük­le­ye­rek, gaz­la, suy­la uzak­laş­tır­ma­ya ...

Siyasi hayatının şifresi : 6 - 7 - 9
28/10/2014
He­men hep­sin­de yıl­la­rın yor­gun­lu­ğu var­dı. Ki­mi­si te­ker­lek­li san­dal­ye­de, ki­mi­le­ri­nin kol­la­rı­na gi­ril­miş, tö­ren ala­nı­na ya­vaş ya­vaş ge­ti­ri­li­yor­du. Ço­ğu si­ya­set­ten, bü­rok­ra­si­den ta­nı­dık isim­ler­di. Önem­li ...

Seçim gecesi uyuyan, sabah sonucu öğrendiğinde şaşıran genel başkan
26/10/2014
Adalet Partisi (AP) Genel Başkanlığı’na 28 Kasım 1964 tarihinde seçildiğinde, 40 yaşındaydı. İktidarda, Türkiye’nin 2. Cumhurbaşkanı ve CHP Genel Başkanı İsmet İnönü’nün bağımsızlarla kurduğu hükümet bulunuyordu. İnönü gibi güçlü bir siyasetçinin ...

Öldürenler, yakanlar, yıkanlar işte bu yüzden yakalanamıyor
24/10/2014
Siyasetçiler “yargı bağımsızlığı” sözcüklerini ağızlarından düşürmez. Ama ellerini de yargının üzerinden hiç çekmezler. Onların isteği doğrultusunda cumhuriyet savcısı ya da hakim karar vermediği zaman o hakimin adı şimdinin moda deyimiyle “paralelci” ...

Jandarmaya, PKK balyozu
23/10/2014

Emekli Tümgeneral Osman Özbek, “PKK’lılar istediği için jandarma itibarsızlaştırılıyor. Bunun adı ihanettir” dedi…
Baş­ba­kan Ah­met Da­vu­toğ­lu­’nun, jan­dar­ma­nın ya­pı­sın­da kök­lü de­ği­şik­lik ön­gö­ren dü­zen­le­me­ye ...

Maske takıyor, molotofla kandırıyorlar
22/10/2014
Baş­ba­kan Ah­met Da­vu­toğ­lu, “iç gü­ven­lik pa­ke­ti­”ni açık­la­dı ama açık­la­dık­la­rı­nın önem­li bir bö­lü­mü za­ten ya­sa­lar­da var olan hü­küm­ler­dir. Bun­la­rın önem­li bir bö­lü­mü de AKP hü­kü­me­ti dö­ne­min­de ya­sa­laş­mış, “dö­ne­mi­”ne, ...

Baro Başkanı, Melih Gökçek destekli mi?
21/10/2014
Si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rı bi­rer bi­rer AK­P’­nin kon­tro­lü al­tı­na gi­ri­yor. Avu­kat­la­rın mes­lek ör­gü­tü ba­ro­la­rın da gü­cü­nü par­ça­la­mak için gös­te­ri­len ça­ba­lar­dan Ana­do­lu­’da da so­nuç alı­nı­yor. Pe­ki yar­gı­ya olan ...

Siz misiniz bu operasyonu yapan
19/10/2014
“17 Ara­lık so­ruş­tur­ma­sı” için “ta­kip­siz­lik” ka­ra­rı ve­ril­se de, önü­müz­de­ki dö­nem­de olay gün­dem­den düş­me­ye­cek­tir. Ba­kan ço­cuk­la­rı “Ak­lan­dık, hak­kı­mız­da ko­vuş­tur­ma­ya yer ol­ma­dı­ğı­na ka­rar ve­ril­di” de­yip ...

Bingöl'de yaşananlar ve "reform" aldatmacası
17/10/2014
AKP hükümeti hangi yasal düzenlemeyi yapsa adı “reform” oluyor. 6 ay önce AKP’lilerin oylarıyla çıkarılan yasa, bu kez yine AKP’lilerin oylarıyla, alkışlar arasında eski haline getiriliyor. Bakıyorsunuz eski haline getirilmesi de “reform” diye ...

Başbakanın "vurun" diyebilmesi için kimin onayı gerekiyor?
15/10/2014
Te­rör ör­gü­tü si­la­hı bı­rak­ma­ya ni­yet­li de­ğil. Var­lık ne­den­le­ri­nin si­lah ol­du­ğu­nu bi­li­yor­lar. Ör­güt­le bağ­lan­tı­lı olan si­ya­si par­ti men­sup­la­rı da, ör­gü­tün si­la­hı bı­rak­ma­sı du­ru­mun­da bu­gün­kü ko­num­da ...

Emniyet müdürleri poşulu ve maskeliler için ne dedi? İşte cevabı
14/10/2014
Silah kullanıp cana kıyanlar, insanları diri diri yakmaya çalışanlar, bayrağımızı, işyerlerini yakanlar, yağmalayanlar, Atatürk heykellerini kıranlar, molotof kokteylleriyle saldıranlara bakıyorsunuz bazıları tanınmamak için yüzlerini kapatmakla ...

Sınır boylarında garip olaylar... Olan yine askere oluyor
12/10/2014
Sı­nır bir­lik­le­ri­nin du­var­la­rın­da “Sı­nır na­mus­tu­r” di­ye ya­zar. Ora­da bu­lu­nan as­ker­le­re de “sı­nır­da gö­rev yap­mak her as­ke­re na­sip ol­ma­z” de­ni­lir, sı­nır­la­rı­mız­dan izin­siz ge­çiş­le­rin na­mu­sa sal­dı­rı ol­du­ğu ...

Teröristler yol kesti, kimliği kontrol edilenler arasında bakın kim vardı?
11/10/2014
Samandağ Cumhuriyet Savcısı Ersin Kuşku, iki ay önce Van’ın Gevaş ilçesine Cumhuriyet savcısı olarak atandı. 4 yıllık savcının Gevaş ikinci görev yeriydi. İlin en sakin, olaysız ilçesine atandığı için de mutluydu. Ancak, diğer ilçeler kaynıyordu....

Olanlar, iki parti, iki örgütün güç savaşı
10/10/2014
Güneydoğu illerinde başlayan ve diğer illere yayılmaya çalışılan eylemler, Güneydoğu’da iki güç haline gelen PKK ve Hizbullah eylemlerinden başka bir şey değil. 17 Kasım 2013’te bu köşenin okurlarına çatışmaların başlayacağını şöyle duyurmuştuk: ...

"Çarşı grubu", 25 bin lira için mi yürüdü?
8/10/2014
Beşiktaş’ın ünlü taraftar grubu “Çarşı” üzerinde büyük oyunlar var. Ancak, günün birinde Çarşı grubunun önde gelenlerinin “hükümeti yıkmaya teşebbüsten” haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenebileceği her halde kimsenin aklına gelmezdi....

Seçimde AKP-MHP ittifakı
7/10/2014
Ha­kim­ler ve Sav­cı­lar Yük­sek Ku­ru­lu (HSYK) üye­le­ri­ni be­lir­le­mek için ad­li yar­gı­da da 12 bin ha­kim ve sav­cı pa­zar gü­nü san­dı­ğa gi­di­yor. Ay­lar­dır kı­ran kı­ra­na se­çim pro­pa­gan­da­sı ya­pı­lı­yor, hü­kü­me­tin des­tek­le­dik­le­ri­nin ...

Askerin polisin aracı, PKK'nın elinde ne geziyor?
1/10/2014

Ba­zı si­ya­si­ler sa­vaş tam­tam­la­rı ça­lı­yor. Ken­di ül­ke­miz­de­ki te­rö­rü san­ki hal­let­miş gi­bi, baş­ka ül­ke­le­rin içiş­le­ri­ne ka­rı­şı­yor, Bir­leş­miş Mil­let­ler (BM) ka­ra­rı ol­ma­dan Su­ri­ye­’de tek ta­raf­lı ola­rak ...

Peki, kara harekatını durduran kim?
30/9/2014
TBMM, Ira­k’­ın ku­ze­yin­de bu­lu­nan te­rör ör­gü­tü PKK’­nın kamp­la­rı ile Su­ri­ye ile ya­şa­nan ge­ri­lim­den son­ra da Su­ri­ye için hü­kü­me­te “sı­nır öte­si ha­re­kat yet­ki­si­” ver­miş­ti. Sı­nır boy­la­rın­da te­rör ör­gü­tü mi­li­tan­la­rı ...

İstihbarat Dairesi eski Başkanından şok iddia: Öcalan'ın talimatıyla görevden alındım
29/9/2014

2010 yılının Mayıs ayında, Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal, Kastamonu Emniyet Müdürü Ömer Altıparmak’ı Ankara’ya çağırdı. Kendisine üst makamlar tarafından önerilen görevi söyledi. İstihbarat Dairesi Başkanı yapılmak isteniyordu.
Ömer ...

O istihbaratın patronuydu...O çarpıcı açıklamalarını sürdürüyor 2
28/9/2014
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi personeli için ağırlıklı olarak “cemaatçi” deniliyor. Ömer Altıparmak ’a bu iddiayı sorduğumda, “orada sosyal demokrat da, ülkücü de, cemaatçi de var. Herkesin bir görüşü olur. Ama önemli olan bunu görevlerine ...

Yolsuzlukla uğraşmanın bedeli
26/9/2014
Hü­kü­me­te ya­kın­lı­ğı ile bi­li­nen Meh­met Cen­giz, Özal­tın şir­ket­le­ri­nin sa­hi­bi Hay­ret­tin Özal­tı­n‘­la ko­nu­şur­ken “mil­le­tin a.sı­na­” di­ye baş­la­yan bir cüm­le kul­lan­dı. İş­te bu söz­ler, yap­tık­la­rı ba­raj al­tın­da ...

Sıra kız-erkek okullarının ayrılmasına geldi
24/9/2014
Rehinelerin Türkiye’ye pazarlık sonucu getirilmesi, Suriye’den kaçıp Türkiye’ye sığınanlar, sınır boylarında askerimizin hem Suriyeli, hem Türk vatandaşları tarafından taşlanması, Suriye’de tampon bölge kurulması derken, birden araya türban girdi....

Askerin gözyaşı, Engin Alan Paşanın feryadı
23/9/2014
Şu işe bakın, Türkiye Cumhuriyeti askeri, sınır boyunda hem Suriyeliler, hem Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tarafından taşlanıyor. Onların kullandığı araçlar tahrip ediliyor.

Amaç askeri yöre halkının, Suriye’den gelenlerin gözünde itibarsızlaştırmak....

Düğümü din adamlarıyla çözüldü
21/9/2014
Ya­ban­cı bir ül­ke top­ra­ğın­da, üs­te­lik in­san­la­rın bo­ğa­zı­nı “din adı­na­” ke­sen, hü­kü­met yet­ki­li­le­ri­nin “te­rö­ris­t” di­ye­me­se de, top­lu­mun yüz­de 18’i on­la­rı “te­rör ör­gü­tü­” ola­rak ka­bul et­me­se de, Irak Şam İs­lam ...

Türk vatandaşlığı satılıyor, haberiniz olsun
19/9/2014
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Müslüman Kardeşler Örgütü’nün lider kadrosunun Türkiye’ye gelebileceğini söyledi. Son yıllarda, çoğu dinci örgütlerin mensubu çok sayıda kişi değişik yollarla Türk vatandaşlığını kazanıyor. Bugün, IŞİD, El Kaide ...

Bir üniversitelinin yaşadıkları
18/9/2014
Rıfat Soydan'ın blog.milliyet.com.tr/rsoydan
Bu blog Yasemin Şengör ve İsmail Hakkı Cengiz tarafından önerilmiş. Bana da bir değerli okurum gönderdi. Bu yazıyı okuyunca hem gururlandım, hem de ülkem adına üzüldüm. En iyisi okuyalamı:
...

O dosyayı bilen milletvekili anlattı: Okudukça ürktüm, ülkem adına korktum
17/9/2014
“O dos­ya­la­rı oku­duk­ça ürk­tüm, ül­kem adı­na kork­tum. Ba­kan­lar­la il­gi­li o dos­ya­da uyuş­tu­ru­cu ka­çak­çı­lı­ğı bi­le var. Taş gi­bi, dört dört­lük bir fez­le­ke ha­zır­lan­mış. Böy­le bir dos­ya hak­kın­da ye­ni gö­rev ve­ri­len ...

“Açılım” istifaları açılamayan okullar
16/9/2014
Güneydoğu’da yüzlerce köy okulu “güvenlik” nedeniyle öğretime açılamadı. Terör örgütü PKK’nın köylerde oluşturduğu 8 kişilik “köy komiteleri” okullarda Türkçe öğretim yapılmaması yönünde kararlar aldı. Bayrağımız zaten köy okullarında artık dalgalanmıyor....

Yurduna dönemeyen vekil, Saygı Öztürk'e konuştu: Dönemiyorum, çünkü...
16/9/2014
AKP’den milletvekili seçildi. AKP döneminin yolsuzluklarıyla ilgili 117 konuyu TBMM’ye taşıdı. Fethullah Gülen hakkında suç duyurusunda bulundu. Sonra kendisini Ergenekon Davasının sanıkları arasında buldu.

Tek başına muhalefetten, kaçak ...

Esareti tam 2 bin gün sonra bitti. O gün bize şunlları anlattı
14/9/2014
KAY­SE­Rİ Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı­’y­ken 2 giz­li ta­nı­ğın ifa­de­si­ne da­ya­lı ola­rak ha­ya­tı ka­rar­tıl­dı Al­bay Ce­mal Te­mi­zö­z’­ün… 23 Mart 2009’da ön­ce ifa­de­ye çağ­rıl­dı, bir gün son­ra da tu­tuk­lan­dı. İd­di­aya gö­re 1993-1996 ...

Kıran kırana süren bir mücadele
12/9/2014
Yargı, bu kadar baskıya, bu kadar yoğun kulise alışık değildi. AKP ile birlikte bu da başladı. 12 Ekim’de yapılacak Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyeliğine istediği isimlerin seçilmesi için Adalet Bakanlığı bütün gücünü seferber etmiş....

Eğitimde manzara işte böyle...
10/9/2014
Okul­lar açı­lı­yor, eği­tim-öğ­re­tim so­run­la­rı gi­de­rek bü­yü­yor. AKP hü­kü­met­le­ri dö­ne­min­de bir ba­ka­nın yap­tı­ğı­nı, AK­P’­li di­ğer ba­kan bo­zu­yor. Boz­mak bir ta­ra­fa için­den çı­kıl­maz ha­le ge­ti­ri­yor. Ba­kan­lık bü­rok­rat­la­rın­dan ...

Ben geldim, selamünaleyküm...
9/9/2014
Bakanlıklarda bir zamanlar “günaydın”, “iyi günler”, “iyi çalışmalar” sözleri duyulurdu. Telefonlarda benzer sözler söylenirdi. Bürokrasinin dili öylesine değişmiş ki, artık bu sözcükleri kullananlara farklı gözle bakılıyor.
Anlı-şanlı iş adamları ... Önceki Yazıları

 


..:: KİTAPLARI ::..

Örgüt Pazarı
Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
3.Baskı

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
6.Baskı

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
7.Baskı

Okyanus Ötesindeki Vaiz
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
14.Baskı

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2.Baskı

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
6.Baskı

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
6. baskı

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
13.Baskı

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
11.Baskı

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
6.Baskı

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
6.Baskı

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
6.Baskı

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
5.Baskı

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
18.Baskı

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
11. Baskı

 

webmaster

© 2011  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları