..:: YENİ ::..    

"Balyoz'da Kumpas"
Saygı Öztürk'ün yeni kitabı "Balyoz'da Kumpas" raflarda yerini aldı. Kitap ilk ayında 6 baskı yaptı.

Balyoz'da Kumpas

"Gazeteci Ne Umar, Ne Bulur ?"
Saygı Öztürk'ün, BGC ve Uludağ Üniversitesi tarafından düzenlenen "Yüz Yüze Söyleşileri" etkinliğindeki  konuşması.

Medyatava.net röportajı
Medyatava.net'ten Sayım Çınar'ın Saygı Öztürk ile yaptığı röportaj.


.: TV PROGRAMLARI :.

- Her Cumartesi 20:00'da HALK TV'de "Saygı Öztürk ile Sisler Bulvarı" programında,

-
Her Cuma 18:30'da Kanal B'de "Günce" programında,

Saygı Öztürk gündemi yorumluyor.


..:: KİMDİR ::..

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesine bağlı Akbucak Köyünde 1955 yılında doğdu. Gazeteciliğe lise öğrenimi sırasında yerel "Yerköy" gazetesi'nde basladı. Aynı dönemde Hürriyet Haber Ajansı muhabirliğini de yaptı. Yerel haberlerindeki başarıları nedeniyle dikkat çeken Öztürk, Hürriyet gazetesi Ankara Bürosu'nda 1 Haziran 1978 yılında göreve başladı ve aralıksız 1994 yılına kadar aynı gazetede Eğitim ve Güvenlik Haberleri Sorumlusu olarak çalıştı... (devamı için tıklayın)


..:: İLETİŞİM ::..

E-posta:

Adres:
Sözcü Gazetesi
İran Caddesi 15/11 Kavaklıdere / Ankara

Telefon:
0312 426 99 00


twitter.com/saygi_ozturk
facebook.com/saygiozturk


Site İçi Arama:


Powered by:

 

 


Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRKİlginç bir öykü: Bursa beyi Bursa'dan ayrılıyor....
29/5/2015
Cavit Çağlar, Türkiye’nin en zengin iş adamları arasında sayılıyordu. Süleyman Demirel’e uygulanan “siyaset yasağı” döneminde onu hiç yalnız bırakmadı. Uçağıyla, helikopteriyle, maddi-manevi olarak Demirel’in hep yanında yer aldı. İktidar partisinin ...

Çerez değil, müsteşar yediler...
27/5/2015
Devlette “lüks otomobillerin” adı Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in açıklamasından sonra “çerez” oldu. Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli, üç dönem milletvekilliği yaptığı için bu kez aday olamadı. Yani, hükümetin kurulmasıyla görev süresi ...

"Yandaş anketçilerin" kafası karışık
26/5/2015
Hükümete yakınlığıyla bilinen araştırma şirketlerinin yöneticilerinin kafaları çok karışık. Çıktıkları televizyon programında “AKP oylarının ciddi bir toparlanma içinde olduğunu” belirtiyorlar ama araştırmaları oy oranında artış değil azalma olduğunu ...

Askerlere göre "kalkışmanın" merkezi
24/5/2015
Siyasetçilerde de askerlerde de, sade vatandaşta da, HDP seçim barajı olan yüzde 10’u aşsa da, aşmasa da Güneydoğu’da bir “kalkışma” yaşanabileceği beklentisi var. Terör örgütünün onca silahı, havan ve roketatarları dağıtması da “kalkışma hazırlığı”na ...

O yardımı alan 10 milyon seçmen kime oy verir?
22/5/2015
Tür­ki­ye­’yi ya­kın­dan bi­len AB­D’­nin ön­ce­ki bü­yü­kel­çi­le­rin­den Mor­ton Ab­ro­mo­vitz ve Eric Edel­man im­za­sı­nı ta­şı­yan “göl­ge­ler ve kuş­ku­lar” ad­lı ra­po­r­da 30 Mart ye­rel se­çim­le­ri­nin ana­li­zi ya­pı­lı­yor, ya­pı­lan ...

Bahçeli'ye sordum "sandıkları nasıl koruyacaksınız?" cevabı "Kurt bakışıyla" dedi. İşte ayrıntılar
20/5/2015

MHP Ge­nel Baş­ka­nı Dev­let Bah­çe­li­’y­le Af­yon­ka­ra­hi­sa­r’­da­yız. CHP Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu, mi­ting­ler­de ses kı­sık­lı­ğı­na ne­den ol­du­ğu için kah­ve iç­mez­ken, Bah­çe­li ise mi­tin­ge git­me­den ön­ce kah­ve­si­ni ...

MGK, "Tehcir Kanun"nu niçin güncelliyor?
19/5/2015
1. Dünya Savaşı sırasında; Sarıkamış Harekâtı’nda Üçüncü Ordu’nun yok olması, Doğu Anadolu Bölgesi’nin işgalinde Ermenilerin Rusları desteklemesi, Van’da çıkarılan isyan sonucu kentin Ruslara teslim edilmesi gibi olumsuzluklar üzerine Osmanlı ...

Hadi bakalım, durdurun da görelim...
17/5/2015
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başbakanlığı döneminde yapmadıklarını, AKP yönünden seçimin sıkıntıya girmesinden sonra yapar oldu. Cami avlularında mitingler, elinde Kuran-ı Kerim’li mitingler de yine Cumhurbaşkanlığında kısmet oldu. Yeminine ...

Utanın, utanın... O davanın CD'si de sahte çıktı...
15/5/2015
“Ergenekon”, “Balyoz” dediler, onlarca insanı cezaevlerinde çürüttüler. Yetmedi, birilerinin isteğiyle “28 Şubat Davası” başlatıldı. Bu davaya 9 Haziran’da tanık ve şikayetçilerin dinlenmesiyle devam edilecek.
“Balyoz” davasının esasını oluşturan ...

İşte CHP'nin seçim anketi
13/5/2015
CHP için 6-7 Ma­yı­s’­ta, “te­sa­dü­fi ör­nek­le­me yön­te­mi­”y­le seç­me­nin oy ver­me ter­ci­hi­ni be­lir­le­mek ama­cıy­la 33 il’­de, bin 618 ki­şiy­le gö­rü­şül­dü. Or­ta­ya çı­kan tab­loda, CHP’­nin gün­de­me ge­tir­di­ği ko­nu­la­rın seç­men ...

Evren, idam için bu zalimliği yaptı mı?
12/5/2015
12 Eylül 1980 darbesinin lideri Kenan Evren’e bugün televizyonlarda, köşelerinde atıp-tuttuklarına bakmayın. Bunların önemli bir bölümü Kenan Evren‘in alkışçılarıydı. O yüzden, şu anda yönetimde olanlar, etrafındakilerin şakşaklarına, dolduruşlarına ...

PKK çıkarıldı, iç tehdidin adı değiştirildi...
10/5/2015
Milli Güvenlik Siyaset Belgesi’ne (MGSB) kamu görevlileri “Kırmızı Kitap” der, bunun “Devletin gizli Anayasası” olduğunu belirtirler. Her yılın aralık ayında Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreterliği tarafından bakanlıklara ve ilgili kuruluşlara ...

"Duyduk duymadık" demeyin, o HSYK üyesinin yeri cezaevi!
8/5/2015
Anket sonuçları ve genel hava ülkede bir siyasi partinin tek başına iktidara gelemeyeceğini gösteriyor. Halkın, AKP’den yılgınlığı son safhaya ulaşmış durumda. “Bu iktidardan kurtulalım” havası hayli yaygın. İşte böyle bir havada Cumhurbaşkanı ...

Giderayak 5,5 milyon liralık otomobil kiraladı
6/5/2015
Devlette lüks, şatafat almış başını gidiyor. Yapılan her yapı, alınan her araç, yapılan her onarım lükse yönelik. Bugün yaşananları, “Lale Devri” diye niteleyenler de, “Osmanlının son dönemi”ne benzetenler de var.
Diyanet İşleri Başkanı Prof....

"Şerefsiz komutan olmaktansa ..."
5/5/2015
As­ker­le­rin ev­le­ri­nin, iş­yer­le­ri­nin aran­dı­ğı­nı, ki­mi­si­nin “dar­be­ci­”, ki­mi­si­nin “ca­su­s” di­ye ha­kim kar­şı­sı­na çı­ka­rıl­dı­ğı­nı unut­tu­nuz mu? Pe­ki, Göl­cü­k’­te Do­nan­ma Ko­mu­tan­lı­ğı­’nın is­tih­ba­rat bi­ri­min­de­ki ...

Tahliye kararı veren tutuklanıyorsa, onlar hiç çıkamaz
3/5/2015
Ha­kim­ler ve Sav­cı­lar Ka­nu­nu­’nun 88. mad­de­si “A­ğır Ce­za Mah­ke­me­si’­nin gö­re­vi­ne gi­ren su­çüs­tü hal­le­ri dı­şın­da suç iş­le­di­ği ile­ri sü­rü­len ha­kim ve sav­cı­lar ya­ka­la­na­maz, üzer­le­ri ve ko­nut­la­rı ara­na­maz, ...

Sen kimsin be kardeşim?
1/5/2015
CHP Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu­’nun mi­ting ko­nuş­ma­sı 35 da­ki­ka­yı aş­mı­yor. Ne­de­ni ise söy­le­dik­le­ri­nin da­ha çok akıl­da kal­ma­sı ve in­san­la­rı sı­cak­ta bek­let­me­mek… Ko­nuş­ma­la­rın­da AKP de­ğil pro­je­le­ri ...

AKP'li Belediye, işi emeklilerini soymuş!
29/4/2015
Kamuoyu yoklamaları, 7 Haziran seçimlerinin hayli ilginç olacağını gösteriyor. Bunlar arasında, önceki hemen her seçimde büyük başarılar elde eden AKP’nin, bu seçimde istediği oyu ve tek başına iktidar olabilecek sayıda milletvekili çıkaramayacağı ...

Sanki Omanlının son dönemi...
28/4/2015
Mey­dan­lar ısı­nı­yor. Li­der­ler, ge­nel baş­kan yar­dım­cı­la­rı yal­nız ken­di se­çim çev­re­le­rin­de de­ğil de­ği­şik il­ler­de de do­la­şı­yor. Hü­kü­met, bir­çok kol­dan özel­lik­le CHP’­ye sal­dı­rı­yor. Ar­tık par­ti yö­ne­ti­ci­le­ri ...

Kılıçdaroğlu o saraya davet edildi mi, edildiye gidecek mi? İşte cevaı
27/4/2015
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndan Çanakkale’ye davet edilmemesine ve seçim bildirgesine kadar gündemdeki konuları konuştuk. Yardımcısı Selin Sayek Böke ile birlikte seçim çalışmasını Almanya’dan başlatan Kılıçdaroğlu, ...

Kıyımın büyüğü geliyor...
21/4/2015
Polis Koleji ve Polis Akademisi 10 gün önce kapatıldı. Öğrencileri dağıtıldı. Bin 776 emniyet müdürü, 10 emniyet amiri emekliye sevk edildi. Ama asıl büyük kıyım ve daha büyük haksızlıklar şimdi başlıyor.

Emniyet’te piramidin bozulduğu ...

Yargıtay'dan siyasetçilere dava dersi
19/4/2015
TBMM’de AKP’lileri hop oturup hop kaldıran belki de tek isim CHP’li Kamer Genç’ti… Terör örgütlerinin önemli bir güç haline geldiği Tunceli gibi bir ilimizde her seçimden başarıyla çıktığı gibi terör örgütünün simgelerini dağlarda görünce, “Nerede ...

Tarihinin en büyük kadro operasyonu
17/4/2015
AKP dışında diğer siyasi partilere yakın olduğu bilinen emniyet müdürlerinin hemen tamamı “cemaatçi” diye gönderiliyor. O yüzden emniyet mensuplarına büyük haksızlık yapılıyor, cemaatle bağlantısı olmayanlar bile “cemaatçi” damgasını yiyor. Onlar ...

Engin Alan, Ağrı çatışmasını SÖZCÜ'ye anlattı: AKP ve PKK'nın oy kavgası
15/4/2015
Engin Alan, Balyoz kumpasından cezaevine konulan komutanlardan birisiydi. Cezaevindeyken MHP’den milletvekili seçildi. Diyarbakır’da 2013’teki Nevruz kutlamalarındaki manzaranın ardından, bundan sonra nelerin yaşanabileceğini Bilgi Yayınları’ndan ...

Sahi nerede bu yaralı askerler?
14/4/2015
Ba­zı­la­rı te­rör ör­gü­tü­nü öy­le bir ma­sum gös­te­ri­yor ki, Di­yar­ba­kı­r’­da ha­mi­le eşi­nin ya­nın­da şe­hit edi­len as­ke­ri unu­tu­yor. Yük­se­ko­va­’da, üç as­ke­rin cad­de or­ta­sın­da şe­hit edi­li­şi­nin so­rum­lu­su­nun te­rör ...

"Git buradan" deniliyor, elektriğini, suyunu kesiyorlar
12/4/2015
Güneydoğu’nun sınır köylerinde katır hayatın bir parçasıdır. Kaçakçılık onlarla yapılır. Son dönemde katır üzerinden bir gerginlik politikası yürütülüyor. 2011 yılında 34 vatandaşımızın öldürülmesinden sonra Uludere bölgesinde yaşayan vatandaşlarımız ...

Asıl siz "Beyaz Yakalılar Örgütü"nden korkun
10/4/2015
Emniyet Teşkilatı’nın Kuruluşunun 170. Yılı… Birkaç yıl öncesine kadar kuruluş yıldönümü resepsiyonu polisevinde sade, samimi bir ortamda gerçekleştiriliyordu. Bugün, lüks, şatafat Emniyet üst yönetimini de etkilemiş olacak ki, kutlamalar AKP’ye ...

Hayret! Artık onlar da seçim hilesinden korkuyor.
8/4/2015
Milletvekili genel seçimleri için önemli bir viraj daha alındı. CHP ne kadar demokratik yollara başvursa da, AKP’yi eleştiremeyenler yine CHP yöneticilerini eleştirmeye, Kemal Kılıçdaroğlu’na yüklenmeye devam edecekler. Buna, CHP yöneticileri ...

Kılıçdaroğlu, Saygı Öztürk'e konuştu: Millet canıyla uğraşıyor, onların derdi başka...
6/4/2015
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP hükümetinin “sorunların kaynağı” olduğunu söyledi. Dış politikada olduğu gibi iç politikada, ekonomide çıkmaza giren AKP hükümetinin toplumu ayrıştırmayı “tek çıkış yolu” olarak gördüğünü öne süren Kılıçdaroğlu, ...

Bu operasyon, hep tartışılacak
5/4/2015
Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı Meh­met Se­lim Ki­ra­z’­ın şe­hit edil­me­sin­de ih­mal­ler zin­ci­ri­ni kuş­ku­suz ola­yı so­ruş­tu­ra­cak cum­hu­ri­yet sav­cı­sı in­ce­le­ye­cek­tir. Özel ha­re­kat tim­le­ri­nin eği­ti­mi için mas­raf­tan ka­çı­nıl­maz....

Eylem biçimi, onlara benzemiyor....
3/4/2015
Bu ül­ke­nin si­ya­set­çi­si, ga­ze­te­ci­si, ya­za­rı, bi­lim ada­mı, savc­ı­sı, avu­ka­tı, ga­ze­te­ci­si ve ak­lı­nı­za ge­len de­ği­şik mes­lek men­sup­la­rı­nın her bi­ri­ni “te­rör ör­gü­tü men­su­bu­” di­ye din­le­di­ler. Ki­mi­le­ri ol­du ...

İşte halimiz: Diyanette siyaset, Güneydoğu'da Kürtçe eğitime dönüşen dershaneler
2/4/2015
Güneydoğu’da yalnız PKK, KCK yok, adını bile hiç duymadığınız başka yapılanmalar da var. Bunlar, örgütün yan kuruluşları gibi çalışır. Oradaki faaliyetlere izin vermemek de kimin haddine… Bu faaliyetlere belediyeler istemese de destek olmak zorunda....

Operasyonlar niçin dibe vurdu? İşte cevabı
31/3/2015
Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı, An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı­’y­la il­gi­li id­di­alar­da bu­lu­nur­ken, “100 mad­de sa­ya­ca­ğı­nı­” be­lir­ti­yor. Ya­ni bil­di­ği 100 ko­nu­da usul­süz­lük, yol­suz­luk ya­pıl­mış. Bun­la­rın doğ­ru ...

Atatürk'un sözleri birilerinin kulağına küpe olur: Zenginlik bana ağırlık veriyor
30/3/2015
Atatürk’ün Türk milletine armağan ettiği Atatürk Orman Çiftliği’ne ait arazi üzerinde Cumhurbaşkanlığı sarayı ve saray yavruları yaptırılırken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı da sarayın maliyetinden daha yüksek fiyata eğlence merkezi yaptırıyor....

Yandaşlıkta sınır tanımıyorlar ... Skandal, mahkeme kararıyla tescillendi
29/3/2015
Ömer Dinçer’le başlayan, Nabi Avcı’yla devam eden süreçte Milli Eğitim Bakanlığı büyük kan kaybetti. Yöneticilerin seçiminde dini hassasiyetleri, mezun olduğu okul öne çıkarıldı. Atanabilmek için “yandaş sendika”nın üyesi olunması da neredeyse ...

O da başkan, bu da başkan... Bakalım neler yapmışlar...
27/3/2015
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın sözlerine, Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in cevap veremeyeceğini, parti içinde bunun “tatlıya bağlanacağını” bu köşenin okurlarına Çarşamba günü duyurmuştum. Nitekim, Gökçek, bir daha Arınç’la ilgili ...

Siz onu hâlâ bakan mı sanıyorsunuz?
25/3/2015
7 Haziran seçimlerinde AKP’nin seçimi kazanmaması için halkta büyük gayret var. Milletvekili adaylığı beklentisi içinde olmayan sade yurttaşlar bile kendilerine yakın buldukları siyasi partilere “proje” götürüyor, “şöyle yaparsanız, seçimi alırsınız” ...

Melih Gökçek'i kim serbest bıraktırdı? Bilin bakalım kim o...
25/3/2015
Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı seçildi ama AKP’nin içinden elini çekmemeye de kararlı. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek arasındaki “atışma”dan çok şey beklenmemeli. Yani, “AKP eriyor, bitiyor, ...

AKP, ev ziyaretlerini bakın kimlerle başlattı...
22/3/2015
Seçim dönemi yaklaşınca, bakanlıklarda da AKP’nin oylarının nasıl artırılabileceği konusunda çalışmalar yapılıyor. AKP aday adaylarının seçim bürolarında memurlar var. Devletin araçları şimdiden onlara tahsis edilmiş. Daha önce de belirttiğim ...

Zamlar için mahkeme şöyle bir karar verdi
20/3/2015
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından toplu taşıma ücretlerine zam yapılmıştı. Zam, 14 Haziran 2014’te yürürlüğe girdi. Zammın haksız olduğunu öne süren CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul ...

Kozmik odanın sırlları
17/3/2015
Genelkurmay Başkanlığı Ankara Bölge Başkanlığı Seferberlik Tetkik Kurulu’nda, 20 oda aranacaktı. Aramanın çabuk yapılabilmesi için Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgili, 4 savcı ile birlikte gitti. Askerler “Giremezsiniz” diyor, savcılar, “Canım ...

Erdoğn ve Başbuğ arasında "kozmik oda" tartışması
15/3/2015
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a suikast yapılacağına ilişkin sahte olduğu ortaya çıkan ihbarla başlayan sürecin çok bilinmeyenleri var. Devlet sırlarının birilerinin eline geçmemesi için gösterilen ikna çabaları, bir yanlışlık olmasın diye ...

O vakıf adına okullarda zorla para toplatılıyor
13/3/2015
Okullarda para toplanması yasak. Öğrencilerden kayıt parası ya da diğer isimler altında da para alınamıyor. Devlet ödenek göndermediği için parasız kalan okullarda büyük sıkıntılar yaşansa bile okullarda para toplayan yöneticiler sıkıntıya giriyor....

330 kilometrelik Adalet yürüyüşü ve yorgun müsteşar
11/3/2015
Yargının giderek bağımsızlık ve tarafsızlığının yanı sıra itibarını da yitirdiği hukukçular tarafından sıkça dile getiriliyor. Yargıya duyulan güven oranı da yüzde 20’lere kadar düşmüş. Unutmayalım, adalet duygusunu yitirmiş hiçbir toplumun geleceği ...

Eski olduğu için uçakların düştüğüne inanıyor musunuz?
11/3/2015
24 Şubat’ta Malatya’da konuşlu 7’nci Ana Jet Üssü’ne ait iki RF-4E uçağı, 5 Mart 2015’te Eskişehir’de konuşlu 1’inci Ana Jet Üssü’ne bağlı bir F-4E uçağımız eğitim uçuşları sırasında düştü. 6 pilotumuz şehit oldu. Şunu çok iyi biliyorum ki Hava ...

Erdoğan'ın "başkanlık sistemi" dediği aslında şu...
8/3/2015
Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Prof. Metin Feyzioğlu, güncel konularla ilgili yaptığı açıklamada, “İç Güvenlik Yasası’yla, polise, jandarmaya, valiye, kaymakama tanınan yetkiler, PKK’nın fiili egemenlik kurumaya başladığı yerlerde değil ...

Okul müdürleriyle seçim hazırlığı
8/3/2015
Oyları okullarda kullanırız. Sandık kurullarında daha çok okul müdürleri ve öğretmenler görev alır. Son yıllarda çıkarılan yasalarla, 4 yıl görev yapan okul müdürlerinin önemli bir bölümü değiştirildi. Yerlerine hükümete yakınlığı ile bilinen ...

Biz onu daha çook ararız...
4/3/2015
Bu ülkenin polisine, savcısına hakimine nasıl güveneceksiniz. Son günlerde yaşanan olaylara baktığımızda, dün yargı önünde “kahraman” olarak gösterilenler, şimdi cezaevine gönderiliyor. Bilirkişilerin, bilirkişi olmaktan uzak başka amaçlarla rapor ...

Kızılay'dan "yandaş TV"ye yardım
3/3/2015
Seçim dönemi yaklaşınca, iktidar partisi devlet ve belediye olanaklarının yanı sıra yardım kuruluşlarını seferber eder, yapılan yardımlar sanki iktidar partisi tarafından yapılmış gibi halka ulaştırılır. Üzerinde, yardım yapan kamu kuruluşunun ...

PKK silahı bırakmaz. Çünkü ...
1/3/2015
Hükümet ve HDP’liler arasında, terör örgütü PKK’yı silahsızlandırma görüşmeleri seçim yaklaştıkça daha da hızlandırılmaya başlandı. Yapılan içi boş açıklamalar da “tarihi” diye nitelendiriliyor. Bırakın örgütün silah bırakmasını, “kalkışma” planları ...

İşte gerçek durum: Pilotların yarısı gitti
27/2/2015
“Balyoz Davası’’ sonucu tutuklananlar, davayla aynı dönemde zorunlu hizmet süresinin 15 yıldan 10 yıla indirilmesi arasında bugün önemli bağlar kuruluyor. Pilotlara “erken ayrılma’’ yolu açılırken, Türk Hava Kuvvetleri’nin “harekat etkinliği’’ ...

Yunanistan'a yapamadık, gücümüz Suriye'ye yetti
25/2/2015
Toprağını bırakıp arkasına bakmadan kaçışı, kahramanlık öyküsüne, destanına büründürdüler. Kendi toprağını bırakıp kaçarken, aynı ülkenin topraklarında kafanıza göre bir yer seçiyor “Türbeyi buraya yapacağım” diyorsunuz. Yani iç karışıklıkla boğuşan ...

Atatürk Orman Çiftliğinde Erdoğan - Gökçek yarışı
24/2/2015
Suriye sınırlarındaki vatan toprağımızdan kaçışımızı “kahramanlık destanı’’na çevirdiler. Oysa birkaç ay öncesine kadar “Ankara neyse, Süleyman Şah da bizim için aynı kutsallıkta’’ diyorlardı. Suriye’deki toprak terk edildi, Ankara’nın göbeği ...

Asalı, uzun saçlı, şalvarlı, tefli grubun arasında asker var mıydı?
22/2/2015
28 Şubat 1997 tarihinde dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu, irticai faaliyetlere karşı alınabilecek önlemleri tartıştı. Cumhurbaşkanı’nın yanı sıra dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan, Yardımcısı ...

Artık orası, AKP'nin Kızılay'ı oldu
17/2/2015
Türk Kızılayı, 147 yıllık bir geçmişe sahip. Dar günlerde, zor günlerde hep onun yetişeceğini biliriz. Ama, AKP ile birlikte Kızılay’ın bu özellikleri de giderek kayboluyor. Dahası, Kızılay Derneği giderek AKP’nin bir yardım kuruluşuna dönüşüyor....

Madem birlik, bütünlüğümüz önemliyse...
15/2/2015
1960 sonrasında görev yapan TBMM başkanlarından 12’si hayatta… Bunlardan AKP’li Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin ve Bülent Arınç ile birlikte halen görevde bulunan Cemil Çiçek de partisinden üç dönem milletvekilliği yaptığı için son anda bir değişiklik ...

Cemil Çiçek, Saygı Öztürk'e konuştu: Bürokrasinin milletvekili sevdası soru işaretiyle dolu
14/2/2015
Meclis Başkanı Cemil Çiçek, SÖZCÜ yazarı Saygı Öztü8rk'e konuştu: Partimin de yanlışları var
--

Kamudaki üst düzey yöneticiler seçim öncesi tek tek istifa etti… Vekil olmak için partilerin kapısını çaldı Bu durumu 30 yıllık siyasetçi ...

"Komutanının şüphelendiği subay" ve onun şimdiki görevi
13/2/2015
Unut­tuk san­ma­yın, siz de unut­ma­yın, bu ül­ke­de “dar­be ya­pa­cak­la­r” di­ye yar­gı­la­nan 364 sa­nık­lı “Bal­yoz Da­va­sı­”n­da 237 ko­mu­ta­nı mah­kum et­ti­ler. Ki­mi­si 18, ki­mi­si 36, ba­zı­la­rı da tam 46 ay ha­pis yat­tık­tan son­ra ...

Şaka değil, o gecekondunun "kral daireleri" var
11/2/2015
Recep Tayyip Erdoğan, devletin milyonlarca lirasına, Atatürk‘ün millete armağan ettiği Atatürk Orman Çiftliği’nin arazisine kıydı ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı yaptırmakla kalmadı, kanun-nizam dinlenmeden en az 250 odalı olduğu belirtilen ikametgah ...

"Bana 365 gün yetki verin, terörü bitireyim" Bu sözlere kime mi ait? İşte o röporta
9/2/2015

RÖPORTAJ: Saygı ÖZTÜRK-

Emek­li Tüm­ge­ne­ral Os­man Pa­mu­koğ­lu, Hak ve Eşit­lik Par­ti­si­’nin (HE­PAR) Ge­nel Baş­ka­nı… Hak­ka­ri Dağ ve Ko­man­do Tu­gay ko­mu­tan­lı­ğı dö­ne­min­de te­rör­le mü­ca­de­le­nin ön­de ge­len isim­le­rin­den ...

Erdoğan'ın hesaplarına giren bürokrat...
8/2/2015
Hamza Kaçar, Maliye Başmüfettişi olarak görev yapıyordu. Dönemin Maliye Bakanı Kemal Unakıtan TBMM kulisinde, “Deniz Baykal’ın İsviçre’deki bankalarda hesapları” dedi. Bir süre sonra gazeteci-yazar Emin Çölaşan’ın banka hesapları ve mal varlığı ...

Şu komşunun yaptığına bak: önce işgal, sonra ilhak...
6/2/2015


Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, 5-6 Aralık 2014 tarihlerinde Yunanistan’ı ziyaret etti. Samaras’tan önce Yunanistan Cumhurbaşkanı Karolos Papulyas ile görüştü. Görüşmede, Davutoğlu, Papulyas’ı Ankara’ya davet etti ve Cumhurbaşkanlığı ...

"Kriptolu telefon, Bilal Erdoğan'da ne geziyor"
4/2/2015
Hasan Palaz, 2011 yılının Kasım ayından 2014 yılının Şubat ayına kadar TÜBİTAK Başkan Yardımcılığı ve Gebze’de bulunan Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Araştırmalar Merkezi (BİLGEM) Başkanlığı yaptı. 20 Şubat 2014’te işten atıldı. Başbakan’ın ...

Bırakın o haberleri, birileri Anayasa hazırlıyor
3/2/2015
“Çözüm süreci’’ adı altında hükümet yetkilileriyle PKK’lılar arasında gizli-kapaklı bir biçimde yürütülen ve adına kimilerinin “çözüm süreci’’, kimilerinin ise “ihanet süreci’’ dediği süreçte ülkemiz farklı bir yere geldi. Güneydoğu’da “masum ...

Öğrencisiz üniversite ve memura rüşvet kapısı
1/2/2015
Cumhurbaşkanı, başbakan “şu kadar üniversitemiz var” diye her fırsatta övünüyor. Bilimin siyasete feda edildiği ülkemizde üniversite sayısını artırıyorsunuz ama eğitimin kalitesinin sürekli düştüğü de bilimsel raporlarda ayrıntılı olarak yer alıyor.... Önceki Yazıları

 


..:: KİTAPLARI ::..

Örgüt Pazarı
Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
3.Baskı

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
6.Baskı

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
7.Baskı

Okyanus Ötesindeki Vaiz
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
14.Baskı

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2.Baskı

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
6.Baskı

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
6. baskı

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
13.Baskı

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
11.Baskı

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
6.Baskı

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
6.Baskı

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
6.Baskı

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
5.Baskı

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
18.Baskı

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
11. Baskı

 

webmaster

© 2011  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları