..:: YENİ ::..    

"Balyoz'da Kumpas"
Saygı Öztürk'ün yeni kitabı "Balyoz'da Kumpas" raflarda yerini aldı. Kitap ilk ayında 6 baskı yaptı.

Balyoz'da Kumpas

"Gazeteci Ne Umar, Ne Bulur ?"
Saygı Öztürk'ün, BGC ve Uludağ Üniversitesi tarafından düzenlenen "Yüz Yüze Söyleşileri" etkinliğindeki  konuşması.

Medyatava.net röportajı
Medyatava.net'ten Sayım Çınar'ın Saygı Öztürk ile yaptığı röportaj.


.: TV PROGRAMLARI :.

- Her Cumartesi 20:00'da HALK TV'de "Saygı Öztürk ile Sisler Bulvarı" programında,

-
Her Cuma 18:30'da Kanal B'de "Günce" programında,

Saygı Öztürk gündemi yorumluyor.


..:: KİMDİR ::..

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesine bağlı Akbucak Köyünde 1955 yılında doğdu. Gazeteciliğe lise öğrenimi sırasında yerel "Yerköy" gazetesi'nde basladı. Aynı dönemde Hürriyet Haber Ajansı muhabirliğini de yaptı. Yerel haberlerindeki başarıları nedeniyle dikkat çeken Öztürk, Hürriyet gazetesi Ankara Bürosu'nda 1 Haziran 1978 yılında göreve başladı ve aralıksız 1994 yılına kadar aynı gazetede Eğitim ve Güvenlik Haberleri Sorumlusu olarak çalıştı... (devamı için tıklayın)


..:: İLETİŞİM ::..

E-posta:

Adres:
Sözcü Gazetesi
İran Caddesi 15/11 Kavaklıdere / Ankara

Telefon:
0312 426 99 00


twitter.com/saygi_ozturk
facebook.com/saygiozturk


Site İçi Arama:


Powered by:

 

 


Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRKOnlar, AKP'nin gözdelerildi, şimdi ne oldu?
23/7/2014
De­ği­şen bir şey yok. “Er­ge­ne­ko­n”­dan gö­zal­tı­na alı­nan İl­han Sel­çu­k’­un evi­ne sa­at 04.00’te gi­dil­miş­ti. İş­çi Par­ti­si­’ni yi­ne sa­ba­ha kar­şı ba­sıp ara­ma yap­mış­lar­dı. O gün, hü­kü­me­tin ya­nın­da yer alan ga­ze­te ve ...

Sanki seçim bitmiş gibi şimdiden devir-teslim çalışması yaptırıyor
22/7/2014
Cumhurbaşkanı seçimi yapılmadı ama Başbakan ve Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, sanki seçimi kazanmış gibi hareket ediyor. Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü’nde deneyimli bir ismi Cumhurbaşkanlığı’na gönderdi ve devir-teslim işleri için ...

62. soruya verilecek cevaplarla neler öğrenecektik...
20/7/2014
Di­ya­net İş­le­ri Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan TÜ­İK’­e yap­tı­rı­lan “Tür­ki­ye­’de Di­ni Ha­yat Araş­tır­ma­sı­”n­da ül­ke­nin gi­de­rek din­dar­laş­tı­ğı­nı gös­te­ren so­nuç­lar çı­kar­ken, bü­yük bir ke­sim bu ça­lış­ma­nın ger­çe­ği yan­sıt­ma­dı­ğı ...

Diyanet'in araştırmasına göre Türkiye dindarlaşıyor. Bu araştırmaya siz inanıyor musunuz?
18/7/2014
Diyanet İşleri Başkanlığı, yaklaşık 550 bin liralık harcamayla, 21 bin 632 kişiyi kapsayan “Türkiye’de Dini Hayat Araştırması”nı TÜİK’e yaptırdı. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, “Kendimizi her türlü sonuca hazırlamıştık. Gerçekten son derece ...

Başbakanın evinde arama yapıldı. İşte o günün hikayesi...
15/7/2014
Aralık ayının 28’inde, saat yarım civarında, dönemin MİT Bilim Teknoloji ve Teknik Uygulamalar Başkanvekili Basri Aktepe’ye, Subayevlerine, Başbakan’ın konutuna önceden hazırlanan arama ekibiyle gidileceği bildirildi. Tam olarak konutun yerini ...

Bakın, telefonum nasıl dinlenmiş...
13/7/2014
Dö­ne­min CHP Mil­let­ve­ki­li Ta­ci­dar Sey­han, CNN Türk te­le­viz­yo­nun­da, ba­zı mil­let­ve­kil­le­ri­nin, ga­ze­te­ci­le­rin, iş adam­la­rı­nın te­le­fon­la­rı­nın din­len­di­ği­ni söy­le­di­ğin­de, mu­ha­bir “Ör­ne­ğin han­gi ga­ze­te­ci?” ...

Başkanların televizyonu...Parayı bastır, haberlerin yayınlansın
11/7/2014
Türkiye’nin değişik illerinde birbirinden ilginç olaylar yaşanıyor. Trabzon’un AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu‘nun, hastane sahibinden aldığı 2 milyon 800 bin liranın ne olduğu, siyasi baskılar olmazsa soruşturmalarla ...

Başkanın, şaşırtan milyonlarca lirası...
9/7/2014
AKP hü­kü­me­ti­nin ilk ic­ra­atı, 10 Ocak 2003’te “Ne­re­den Bul­dun Ya­sa­sı­”nı kal­dır­mak ol­muş­tu. O yüz­den­dir ki, ka­mu gö­rev­li­si ol­ma­yan­la­ra “Ne­re­den Bul­dun?” di­ye so­ru­la­mı­yor. Ka­mu gö­rev­li­le­ri için “Mal Bil­di­ri­min­de ...

Trabzon'u karıştıran, Belediye Başkanının senetleri
6/7/2014
Sağlık Bakanlığı Müsteşarı olarak görev yapıyordu. AKP’den aday oldu ve ikinci kez başkan seçildi. Kardeşi İbrahim Gümrükçüoğlu da, dönemin Cumhurbaşkanı Selayman Demirel’e tabancayla ateş eden kişiydi. Ruh sağlığının bozuk olduğuna ilişkin rapora ...

O da diktatördü ama mezhepçi değildi. İşte İhsanoğlu'yla yaptığım röportajdan ilginç bölümler
5/7/2014

CHP ve MHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu’nu tanıdıkça seveceksiniz. Babacan, hoşsohbet ve esprili.Foto muhabiri arkadaşım Mert Arıslan fotoğraflarını çekerken, “Arkadaşlar bana, fotoğraf çekilirken gülümsememi istiyorlar....

Ekmeleddin İhsanoğlu, Saygı Öztürk'e konuştu
4/7/2014
İstanbul-Yeniköy’de, Kalender Orduevi’nin arkasında ki deniz manzaralı arsada “Dostlar” bir araya gelip kooperatif kurmuşlar. Adını da “Dostlar Kooperatifi” koymuşlar. Ortaklar arasında Turgut Özal, NHevzat Yalçıntaş gibi ünlüler de var. Bu kooperatifin ...

Muhalefet, bu fırsatı kaçırmamalı
1/7/2014
CHP ve MHP’­nin Cum­hur­baş­ka­nı ada­yı Prof.Dr. Ek­me­led­din İh­sa­noğ­lu, se­çim ça­lış­ma­sı­nı mem­le­ke­ti Yoz­ga­t‘­tan baş­la­tı­yor. İh­sa­noğ­lu­’nun aday­lı­ğı­nı hem­şe­ri ola­rak iç­ten içe des­tek­le­se­ler de, Sa­rı­ka­ya dı­şın­da­ki ...

Öcalan'ı İmralı'dan kurtarma planı
29/6/2014
Abdullah Öcalan, “Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek” suçundan tam 15 yıl önce bugün yani 29 Haziran 1999’da idam cezasına çarptırılmış, Yargıtay da kararı onamıştı. Öcalan, bu aşamada devlet büyüklerine mektuplar yazıyor, aziz canının bağışlanması ...

Orgeneral Özel, mahkeme başkanından ne istedi?
27/6/2014
Gü­ney­do­ğu­’da as­ker­ler, öğ­ret­men­ler ka­çı­rı­lı­yor, yol­lar te­rö­rist ve yan­daş­la­rı ta­ra­fın­dan ke­si­li­yor, hen­dek­ler ka­zı­lıp ula­şım en­gel­le­ni­yor. Te­rör ör­gü­tünün “a­sa­yiş tim­le­ri­” adı al­tın­da kur­du­ğu eli si­lah­lı ...

İşte o gün kıyamet kopacak
25/6/2014
“Balyoz Davası” iddianamesine göre, dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aytaç Yalman, sözde “darbe”yi önlemişler. Toplam 365 asker “darbe”yle suçlanırken, darbeyi önlediği öne sürülen iki komutanın ...

40 komutan aranıyor. Ama sorun bakalım "niye?"
24/6/2014
Son yıllardaki bir çok dava gibi isimsiz, imzasız elektronik postaya, askerler “casusluk” suçlamasıyla İstanbul Özel Yetkili Mahkemesi’nde yargılandı. “Balyoz Davası”na da bakan Yargıtay 9. Ceza Dairesi, mahkemenin kararını 6 Aralık 2013’te onadı ...

Paşaların kavgası: Çetin Doğan'dan Aytaç Yalman'a çok sert sözler
22/6/2014
Balyoz Semineri”nin yapıldığı dönemde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök, Kara Kuvvetleri Komutanı da Orgeneral Aytaç Yalman‘dı. Silah arkadaşlarının tüm çağrılarına rağmen iki komutan da ifade için mahkemeye gitmedi.
Aytaç Yalman, ...

Evren'in kızı, cezaya ne dedi?
20/6/2014
Türkiye’nin gündemini son dönemlerde hep yargı belirliyor. Hangi hallerde bireysel başvuruda bulunulacağı belli olmasına rağmen, Yargıtay’dan, Danıştay’dan istediği sonucu alamayanlar umutla Anayasa Mahkemesi’ne başvuruyor.

“Balyoz Davası”nın ...

AKP'nin, adını caddeye verdiği Cumhurbaşkanı adayı
18/6/2014
Ekmeleddin İhsanoğlu, Yozgatlı ama yıllardır Yozgat’a gelip gittiği yoktu. 2011 yılında yolu memleketine düştü. Babası İhsan Efendi’nin konağının harap olduğunu gördü. Yozgat Bozok Üniversitesi yetkilileriyle konuştu, konağın harap olmadan önce ...

Türkmenleri oyuna getirdiler ve olanlar oldu
17/6/2014
Su­ri­ye­’dey­ken on­la­ra han­gi ül­ke­nin des­tek ver­di­ği­ni dün­ya alem bi­li­yor­du. Su­ri­ye­’den son­ra şim­di Ira­k’­ta­lar. İki ül­ke ara­sın­da sı­nır kalk­mış, sı­nır böl­ge­si­nin kon­tro­lü de ken­di­le­ri­ne Irak-Şam İs­lam Dev­le­ti ...

Türkiye seyretti, Türkmenler IŞİD'e teslim edildi
17/6/2014
Suriye’deyken onlara hangi ülkenin destek verdiğini dünya alem biliyordu. Suriye’den sonra şimdi Irak’talar. İki ülke arasında sınır kalkmış, sınır bölgesinin kontrolü de kendilerine Irak-Şam İslam Devleti diye bilinen yaygın adıyla IŞİD’in eline ...

3 yıl 3 gün sonra serbest kaldı. Hurşit Tolon Emin Çölaşan ve Saygı Öztürk'e konuştu
15/6/2014
Emin ÇÖLAŞAN - Saygı ÖZTÜRK

Hurşit Tolon, Ege Ordu komutanlığı, 1. Ordu Komutanlığı, Genelkurmay Genel Sekreterliği gibi çok önemli görevlerde yıllardır bulunmuş bir komutan. Gün geldi, emekliye ayrıldı. Boş durmadı. Konferanslar verdi, ...

Bayrağı indirtmeyen komutan, o olayı Saygı Öztürk'e anlattı
11/6/2014
Hasan Kundakçı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin en seçkin komutanlarından biri olarak tanınır. PKK terörünün en azgın dönemlerinden sayılan 1993-1995 yılları arasında Diyarbakır’da Asayiş Kolordu Komutanlığı görevinde bulundu. Yanından tamburalı silahını ...

Öldüler.... Bayrağı indirtmediler , işte bilinmeyenlerle bayrak olayı...
10/6/2014
Terörist, tel örgüleri aşıp Diyarbakır’da askeri birliğin içine girip gönderde bulunan bayrağımızı indirebiliyor. PKK’lılar, HADEP’in Genel Kurulu’nda da asılan bayrağı indirmişlerdi. Bayrağımıza olan saygısızlık artık Güneydoğu’da inanılmaz boyutlara ...

"Montajdır Raporu"na şu yüzden güvenilmiyor
8/6/2014
Son se­çim­ler ön­ce­si rüş­vet; yol­suz­luk, ka­ra pa­ra ope­ras­yo­nu kap­sa­mın­da ya­pı­lan ve ço­ğu ya­sal olan ses ka­yıt­la­rı or­ta­ya dö­kül­dü. Ki­mi ba­ka­na 700 bin li­ra­lık sa­at alın­dı­ğı be­lir­len­di, ki­mi­si­ne “rüş­vet çan­ta­la­rı­” ...

Genelkurmay Başkanı’nı eleştiren komutan eşine ceza
6/6/2014
Güneydoğu’dan gelenlerle konuştuğumuzda son cümle genelde “Bu iş bitmiş” oluyor. Yani Güneydoğu’da terör örgütünün her şeye hakim olduğunu belirtiyorlar. Gerçekten durumun anlatıldığı gibi vahim olup olmadığını araştırdığınızda benzer sözleri ...

Asker arasına nifak sokuyorlar
4/6/2014
Güneydoğu’daki gelişmeler kaygıyla izleniyor. “Çözüm süreci” adı altında PKK’nın başı Abdullah Öcalan’ın cezaevinden çıkarılması, cezasının “ev hapsi”ne dönüştürülmesi, yerel yönetimlere geniş yetkililer verilmesi öngörülüyor.

Teröristlerin ...

İki ayrı bölge, iki ayrı polis
3/6/2014
Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın, Gü­ney­do­ğu­’dan oy ala­bil­me­si için “çö­züm sü­re­ci­”nin iyi git­ti­ği her fır­sat­ta be­lir­ti­le­cek, bu sü­reç­te ope­ras­yon ya­pıl­ma­ya­cak, yol­la­rı­nız ke­sil­se, kim­lik kon­trol­le­ri ya­pıl­sa ...

Başkaldırı provaları
1/6/2014
Gelişen ve değişen duruma göre Kürtçülük faaliyetleri de şekil değiştiriyor. Irak’ın Kuzeyi’nde Barzani’nin “Irak Kürdistan Demokrat Partisi- IKDP” gibi, 24 Ocak 1968’de, Diyarbakır’da da “Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi- TKDP” kurulmuştu. ...

O patlamada flaş gelişme, sağlıkta skandal atama
29/5/2014
Tarih 5 Eylül 2012… Saat 21.00 civarında Türkiye’yi yasa boğan bir olay yaşandı.
Balıkesir Susurluk’ta bulunan mühimmat alınan bir kararla Temmuz 2012’de Afyon’da bulunan 41. Mühimmat Bölük Komutanlığı’na getirildi. “İglo tipi” 32 numaralı ...

Kimin çocukları kaçırılıyor?
27/5/2014
Güneydoğu’da etkili iki örgüt var. Biri PKK, diğeri ise Hizbullah… İkisinin de bağlantılı olduğu bilinen siyasi partisi var. PKK’nın partisi BDP, Hizbullah’ın partisi ise HÜDA Partisi. Geçmişte PKK-Hizbullah arasında yaşanan kanlı çatışmalar, ...

Niçin hep Aleviler öldürülüyor?
25/5/2014
Ekmek almaya gidenlerin cenazesi geliyor. Ekmek parası kazanmaya gidenlerin cenazesi geliyor. Komşu teyzenin cenazesine gidenlerin cenazesi geliyor. Polis şiddeti İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla en yüksek dozda tutulmaya çalışılıyor. Valilik ...

Skandal Yusuf, skandal atama
23/5/2014
Bü­rok­ra­si­de ol­ma­dık iş­ler olu­yor. Ya­sa, yö­net­me­lik din­le­yen yok. Has­ta­ne­ler­de dok­tor, So­ma­’da ma­den­ci­ler dö­vü­lü­yor. Po­li­sin gaz bom­ba­sı, TO­MA­’nın su­yu hal­kın üze­rin­den ek­sik edil­mi­yor. Ül­ke gi­de­rek bir ...

Tecrite atılan "Zeybekçi Paşa" ve Malatya Cezaevinde olanlar
21/5/2014

Bakın şu işe, emekliye ayrılmış askerlerin bir kısmı askeri cezaevlerinde tutulmaya devam ederken; bazıları önceden sivil cezaevlerine gönderildi. Bazı cezaevlerinde açıkçası askerlere tecrit uygulanıyor, yönetmelikler hep aleyhlerine kullanılıyor....

Tokatlanan genç o günü anlattı: Maalesef ilk tokat Başbakandan geldi
20/5/2014
Soma Kömür İşletmesi, Enerji Bakanı Taner Yıldız ile Çalışma Bakanı Faruk Çelik’e bağlı kurumların denetimlerinden hep “tam not” almış. “Tam not” alan maden ocağında 301 kişi hayatını kaybediyorsa, denetimlerde çok sayıda noksanlık belirlenen ...

Engin Alan'dan çarpıcı mektup: Biz büyük hatalar yaptık! İşte, Alan'dan cezaevindeki arkadaşlarına mektup
19/5/2014
Engin Alan, Sincan F Tipi cezaevinde. Kendisiyle cezaevinde görüştüm. Birlikte cezaevinin içinde fotoğraf çektirdik. Kapsamlı açıklamalarını "Balyoz'da Kumpas" kitabında yazdım. Bu kez, Engin Alan paşa arkadaşlarına yazdığı bir mektup verdi. "Biz ...

işte, bakanların gizlediği korkunç maden raporu
18/5/2014
Bakanlar, Soma kömür işletmeleri için neredeyse “her şey dört dörtlüktü” diyor. Peki 300’ü aşkın madenci nasıl oldu da hayatını kaybetti? Bazı bakanların adeta “işveren ağzıyla” konuşmalarına, en çok bakanlığın çalışanları isyan ediyor ve gerçeklerin ...

Onların fıtratında niçin ölüm yok...
16/5/2014
Zon­gul­dak-Ka­ra­don Kö­mür İş­let­me­si­’n­de 2010 yı­lın­da mey­da­na ge­len ma­den ka­za­sın­da 30 iş­çi ha­ya­tı­nı kay­bet­miş­ti. Bu ka­za için Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğan, “Bu mes­le­ğin fıt­ra­tın­da ölüm va­r” di­yor­du. Ya­ni ka­za­la­rın ...

Soma'ya gittim, umut tünelinin önünde bekledim
15/5/2014
Ormanların maden uğruna yok edildiğini göre göre Soma'ya gidiyorum. Sanki Türkiye Soma'ya akmış. Kimisi kömür ocaklarının bulunduğu alanda kimileri hastane önlerinde bekliyor. Asıl bekleyiş televizyonlarda hep gördüğümüz umutla bakılan galerinin ...

O genç, Zafer Çağlayan'a "saat kaç?" dedi ve olanlar oldu...
14/5/2014
Yolsuzluk, rüşvet, kara para iddiaları üzerine istifa eden 4 bakan hakkında aradan aylar geçmesine rağmen TBMM’de Soruşturma Komisyonu oluşturulup çalışmalarına başlanmadı. Bu ay içinde komisyon, çalışmalarına başlasa bile 1 Temmuz’da TBMM tatile ...

O törende, hakimler kimi alkışladı?
13/5/2014
Türkiye Barolar Birliği (TBB), devletin üç erkinden biri olan yargı erkinin içinde kurucu unsur olan avukatların örgütlü gücüdür. AKP, diğer birlikler gibi baroları da ele geçirmek için yoğun çabalar gösteriyor. Bazı iller dışında, Barolar AKP’lileştirilemedi, ...

Sıra sana gelecek
11/5/2014
Türkiye gündeminde bugüne kadar yaşanan her olayla ilgili Emin ağabeyin yazısı vardır. Yazdıklarının önemi ve onun haklılığı yıllar geçtikte daha da net ortaya çıkıyor. Yani, Emin Çölaşan 25 yıldır yazdıklarıyla sizi hiç aldatmadı.

Editörlüğünü ...

Çivilenen kalp ve ciğerler
25/4/2014
ABD tarafından Türkiye’ye Ermeni ve Kıbrıs sorununu çözmesi için dayatmalar yapılıyor. İşte bunun ilk adımını Başbakan Tayyip Erdoğan, 1915’te ölen Ermeniler için taziye yayınlayarak başlatmış oldu. Başbakan’ın “tehcir gayri insaniydi” açıklamalarıyla ...

Demirel'den öneri ve unutulan askerler
23/4/2014
9. Cum­hur­baş­ka­nı Sü­ley­man De­mi­re­l’­in, si­ya­set­te­ki yol ar­ka­daş­la­rın­dan bi­ri Ali Nai­li Er­de­m’­dir. Ada­let Par­ti­si dö­ne­min­de ba­kan­lık, TBMM Grup Baş­kan­ve­kil­li­ği yap­mış­tı. Geç­miş­te baş­la­yan yol ar­ka­daş­lı­ğı ...

Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı
22/4/2014
Ağus­tos ayın­da ya­pı­la­cak Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çi­mi için AK­P’­de Ab­dul­lah Gü­l’­ün mü, yok­sa Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın mı aday ola­ca­ğı ko­nu­şu­lur­ken, on­la­rın kar­şı­sı­na mu­ha­le­fe­tin ki­mi çı­ka­ra­ca­ğı ko­nu­sun­da ...

Devletin eğitim politikasını o vakıf belirliyor...
21/4/2014
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yöneticileri arasında Başbakanın oğlu Bilal Erdoğan’ın da bulunduğu Türkiye Gençlik ve Eğitim Hizmet Vakfı’nın (TÜRGEV) tüm okulları imam-hatipleştirme çalışmalarının içinde yer aldığını, eğitim politikalarının ...

CHP’yi içeriden vurdular
20/4/2014
Toplum giderek muhafazakârlaşıyor. Kendini solcu olarak tanımlayanların oranı yüzde 30’dan 25’e inmiş. Ülkede bu kadar büyük yolsuzluk, rüşvet, karapara olayları yaşanırken, seçmenin bunları affetmemesi son derece doğal. Ancak ülkemizde yolsuzluk, ...

“Palalı, Sümeyye Erdoğan’a saldırsa” davası
18/4/2014
Mahkemelerin verdiği kararlar hemen hiçbir dönemde bu kadar tartışmalı, Başbakan da davaların savcısı olmamıştı. Başbakan ve çevresi verilen her kararı tartışma konusu yapıyor, Anayasa’ya aykırılığı başından beri bilinen yasalar, Anayasa Mahkemesi ...

İsyanın kod adı: TD 134
17/4/2014
Mamak Cezaevini bilirim. 12 Eylül Askeri Harekatından sonra “karıştır-barıştır” taktiğiyle sağ ve solun önde gelen isimleri aynı hücrelere konulmuştu. Cezaevine, Emin Özgönül ile birlikte röportaj için gittiğimizde, evlenmeye karar vermiş iki ...

Fener'den Diyanet'e iki transfer ve Hayati Beyin 700 binlik saati unutturma çabası
15/4/2014
23 Ni­san tö­ren­le­ri yak­laş­tık­ça, din te­ma­lı ça­lış­ma­lar da yo­ğun­la­şı­yor. Tö­ren­ler­de ma­kam kol­tuk­la­rı­na sem­bo­lik ola­rak otur­tu­la­cak ço­cuk­lar için ba­zı okul yö­ne­ti­ci­le­ri­ne “se­çi­le­cek öğ­ren­ci­nin an­ne­si ...

Vali için "itirafçı" oldu dediler
13/4/2014
Emniyet Teşkilatı’nın 169. Kuruluş Yıldönümü kutlandı. Kutlama her yıl Ankara Polisevi’nde yapılırken, bu yıl Fransızlar tarafından işletilen kongre merkezinde yapıldı. İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın resepsiyona bir gelişi var ki görülmeye değerdi....

Aranan adam TBMM'ye nasıl girdi? Belgelerle açıklıyorum.
11/4/2014
Gerilim politikasını seven bir Başbakan var. TBMM grup salonunun miting alanına çevrilmesi, CHP ve MHP genel başkanları aleyhine slogan atılması da AKP ile birlikte başladı. Birileri, Kemal Kılıçdaroğlu’na saldırı olacağını önceden söyledi. Artık ...

Sevgili yeğenim Mimar Cem Cemil Öztürk köyümüze olan özlemini böyle anlattı. Ya sizin köyünüz...
10/4/2014
Cem Cemil Öztürk, Türkiye’nin tanınmış mimarlarından. O da, Yozgat’ta büyüdü. Yaz tatillerinde Yerköy ilçesinhden, köyümüz Sarıkaya’nın Akbucak köyüne gelir, boz koyunun bir memesinden o, bir memesinden ben sütümüzü içerdik.

Köyümüze öyle ...

"Gitmeyin, yolda terörist var"
10/4/2014
Güneydoğu halkı “açılım”ın ne demek olduğunu şimdi bizzat yaşamaya başladı. İnsanlar devletini arıyor ama o devlet Güneydoğu’da yok. “Açılım” demek, silahlı terör örgütü mensuplarına karşı hiçbir müdahalede bulunmamak, onlar gözlerinizin önünde ...

Bu yasağı da AKP başlattı
8/4/2014
Yol­suz­luk, rüş­vet, ka­ra pa­ra, imar ran­tı kı­sa­ca son yıl­lar­da si­ya­si­le­rin isim­le­ri­nin ka­rış­ma­dı­ğı olay ne­re­dey­se kal­ma­dı. Olup bi­ten­le­re kar­şın, san­ki hiç böy­le bir şey ol­ma­mış gi­bi, isim­le­ri ka­rı­şan­lar da ...

Onca çaba, emek, harcamaya karşın, başkanların aylık ödeneği ne olacak? İşte cevabı
7/4/2014
Yerel yönetimler seçimlerinde bir kez daha anlaşıldı ki, Yüksek Seçim Kurulu, sandık kurullarında görev alanları eğitmiyor. O yüzden, yüzbinlerce oy geçersiz sayılıyor. Bir yanda sandığa oyunu kullanmak için gitmeyen milyonlar, bir yanda oy kullanmaya ...

Başbuğ, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ne dedi? İşte cevabı
5/4/2014
Güneydoğu’da bölücü terör örgütüne karşı mücadele ederken hain pusulara düşürülen, mayın tuzakları kurulan, kolunu, bacağını, gözünü kaybeden gazilerin bazıları, tekerlekli sandalyede hayatını sürdürüyor. Ergenekon davasında “terör örgütü yöneticisi” ...

Devlet "projeli operasyon" hazırlığında. O hazırlıklarda kimler mi var?
4/4/2014
“17 Aralık Operasyonu”nda rüşvet, yolsuzluk, kara para, yargıya baskı “yok” sayılmaya çalışılıyor. Bunlar unutturulup, “gizli” olarak yürütülmesi gereken soruşturmanın basına nasıl sızdırıldığı üzerinde duruluyor. Bakanların istifalarıyla, çocuklarının ...

Söz, seçimi kaybedenlerde
2/4/2014
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, “milli iradeye hırsızlık yapıldığı” yolunda genel bir kanı var. Günler geçmesine rağmen Ankara’da seçimi kimin kazandığı belli değil. CHP’nin elindeki ıslak imzalı tutanaklardaki oy sayılarıyla, ...

Biraz insaf ! Kılıçdaroğlu daha ne yapsın?
1/4/2014
Devletimizin ve milletimizin huzuru ve refahı açısından oyunuzu AK PARTİ’ye vermenizi samimiyetimize binaen rica eder hayırlı akşamlar dilerim… Allah katında sorumluluk almamak adına bunu yapınız…” Bu ve benzeri mesajlar, seçim sabahına kadar ...

Bayrak indirme heveslileri sahnede
30/3/2014
Şükrü Ünlüoğlu, Sinop Gümrük Muhafaza Başmüdürü’yken, 1 Şubat 2011’de Hakkari’ye atandı. İran’ın PKK’sı olarak bilinen PEJAK militanlarına karşı, İran silahlı kuvvetlerinin operasyonlarını engellemek için yaklaşık bin kişi, 31 Temmuz 2011’de İran’a ...

Başbakanın, Baykal'la ilgili "angajman kuralı"
28/3/2014
CHP Ge­nel Baş­ka­nı De­niz Bay­kal, gö­rün­tü­le­rin ya­yın­lan­dı­ğı­nı 7 Ma­yıs 2010 ta­ri­hin­de, er­ken sa­at­te öğ­ren­miş­ti. Mil­let­ve­ki­li se­çil­me­den ön­ce avu­kat­lı­ğı­nı ya­pan Şa­hin Men­gü­’yü te­le­fon­la ara­dı­ğın­da, Men­gü, ...

Her sınır ihlal eden, Suriye uçakları gibi niçin vurulmuyor? İşte belgelerle olaylar...
26/3/2014
Suriye sınırı alabildiğine hareketli… Şeriatçı örgütler, Suriye topraklarında Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) kurmuş. Türkiye’ye meydan okuyor. Suriye toprakları içinde bulunan, sınırımıza 40 kilometre uzaklıktaki toprağımızın bulunduğu yer “Süleyman ...

"Sucuk siyaseti" ve hapis cezası verilen belediye başkanı
25/3/2014
Kayseri Büyükşehir Belediyesi’yle ilgili rüşvet, yolsuzluk iddialarını gündeme getirdikçe, AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ve bazı belediye çalışanları da sözlerinin hakaret içerikli olduğunu öne sürüp CHP Genel Başkanı Kemal ...

O ölümlerin ardından bakın ne skandallar çıktı...
23/3/2014
Başbakan bir “paralel yapı” tutturmuş gidiyor. Sanki miting meydanlarının konusuymuş gibi varsa Fethullah Gülen, yoksa Fethullah Gülen. Düne kadar kol kola olduğu, birlikte yürüdüğü “Okyanus Ötesindeki Vaiz”in arkasından bu kadar konuşmasının ... Önceki Yazıları

 


..:: KİTAPLARI ::..

Örgüt Pazarı
Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
3.Baskı

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
6.Baskı

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
7.Baskı

Okyanus Ötesindeki Vaiz
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
14.Baskı

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2.Baskı

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
6.Baskı

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
6. baskı

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
13.Baskı

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
11.Baskı

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
6.Baskı

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
6.Baskı

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
6.Baskı

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
5.Baskı

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
18.Baskı

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
11. Baskı

 

webmaster

© 2011  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları