Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > Diyanet'in araştırmasına göre Türkiye dindarlaşıyor. Bu araştırmaya siz inanıyor musunuz?
18/7/2014

Diyanet'in araştırmasına göre Türkiye dindarlaşıyor. Bu araştırmaya siz inanıyor musunuz?

Diyanet İşleri Başkanlığı, yaklaşık 550 bin liralık harcamayla, 21 bin 632 kişiyi kapsayan “Türkiye’de Dini Hayat Araştırması”nı TÜİK’e yaptırdı. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, “Kendimizi her türlü sonuca hazırlamıştık. Gerçekten son derece şaşırtıcı sonuçlar çıktı” diyor. Araştırma sonuçlarıyla ilgili Diyanet bir yorum yapmak yerine yorumu uzmanlara bırakıyor. Diyanet Strateji Dairesi Başkanı Sosyolog Necdet Subaşı’ya sonuçları sordum. Uzman gözüyle araştırmada “ters köşe” sonuçlar çıktığını belirtiyor, “Toplumun giderek dindarlaştığı kesin. ‘Dindarım’ demeyi önemli bir beyan, şeref olarak görüyor” diyor.Araştırma yapılmadan önce de, “Türkiye’de halkın yüzde 99’u Müslüman” denilirdi. 550 bin liralık harcamadan sonra, bu oranın yüzde 99,2 olduğu ortaya çıktı. İslam dinine mensup olanların yüzde 77,5'i yani dörtte üçünden fazlası Hanefi, yüzde 11,1’i Şafi, yüzde 1’i Caferi mezhebine mensup. Yüz kişiden 6’sı ise hiçbir mezhebe mensup olmadığını belirtiyor.

Öldükten sonra dirilme
“Allah'ın gerçekten var ve bir olduğuna inanıp bundan hiçbir şüphe duymadığını” belirtenlerin oranı yüzde 98,7’ye ulaşırken, okur-yazar olmayanlarda bu oran yüzde 99,7’e yükseliyor. Üniversite mezunlar¬da ise oran yüzde 94,8’e iniyor. Ülke genelinde, “Kur'an'da anlatılanların hepsi doğru ve gerçek olup bütün zamanlarda geçerlidir” önermesine katılanların oranı yüzde 96,5, oldu. İnsanların öldükten sonra yeniden diriltileceği ve yaptıklarının hesabını vereceği önermesine katı¬lanların oranı ülke genelinde yüzde 96,2 olarak hesaplandı. Bu oran bir okulu bitirmeyenler de yüzde 97,1 olarak bulunurken, üniversite mezunlarında ise yüzde 94,1’e iniyor.

Dullar daha çok namaz kılıyor
Ülke genelinde vakit namazlarını her zaman kılanların oranı yüzde 42,5, hiçbir zaman kılmayanların oranı yüzde 16,9'u buluyor. Kırsalda yaşayanların yüzde 50,5’u vakit namazlarını her zaman kılarken bu oran kentte yaşa¬yanlarda yüzde 39,4’e iniyor. Kırsalda yaşayanlardan yüzde 12,9’u, kentlerde ise yüzde 18,5’u namazını hiç kılmıyor. Kadınların yüzde 49,8’i vakit namazlarını her zaman kılarken erkeklerin yüzde 34,8’i vakit namazlarını kılıyor. Çalışmayanların yüzde 51’i namaz kılarken, çalışanlarda bu oran yüzde 29,4’e iniyor. Evli olanların namaz kılma oranı yüzde 45, dullarda ise yüzde 57,7 hesaplandı. Ülke genelinde erkeklerin yüzde 57,4'ü Cuma namazını her zaman kıldığını yüzde 7,2'si hiçbir zaman kılma¬dığını belirtiyor.

Yüz kişiden 83’ü : Oruç tutarım
Türkiye genelinde “Sağlığım elverdiği sürece Ramazan ayında oruç tutarım” diyenlerin oranı yüzde 83,4 olarak gerçekleşirken, yüzde 7,3’ü sağlığının el vermediği için tutamadığını, yüzde 2,5’i ese hiç oruç tutmak istemediğini açıklıyor. Kadınların oruç tutma oranı yüzde 86 iken, bu oran erkeklerde yüzde 80,7’de kalıyor. Yaşlandıkça oruç tutma oranı düşüyor. Dul olanların oruç tutma oranı yüzde 73,5 iken, evlilerde bu oran yüzde 85,1 olduğu ortaya çıktı. Maddi durumu uygun olduğunda her yıl zekât verdiğini belirtenlerin oranının yüzde 71,9, uygun olsa bile vermediğini söyleyenler ise yüzd6e 1,1 olarak gerçekleşti.
Türkiye genelinde hacca gittiğini belirtenlerin oranı yüzde 6,6, hacca gitmediğini ama imkânı olursa git¬mek istediğini belirtenlerin oranı ise yüzde 84,9, hacca gitmek yerine muhtaç birisine yardım etmeyi tercih ettiğini belirtenlerin oranı ise yüzde 3,2 oldu. Yaş arttıkça hacca gidenlerin oranı artıyor. Kişilerin hacca gitme durumu eğitim seviyelerine göre incelendiğinde lisans ve üstü mezunların yüzde 6,5'i, okur-yazar olmayanların yüzde 1,4'ü hacca gitmek yerine muhtaç birisine yardım etmeyi tercih ettiğini belirtiyor.

Kadınların yarısı Arapça okuyor
Kur'an-ı Kerim'i Arapçasından okumayı bildiğini belirtenlerin oranı yüzde 41,9, bilmediğini be¬lirtenlerin oranı ise yüzde 57’i buldu. Yaş arttıkça Kur'an-ı Kerim'i Arapçasından okumayı bildiğini belirten kişi oranının azaldığı görüldü. Erkeklerde Kur'an-ı Kerim'i Arapçasından okumayı bildiğini belirtenlerin oranı yüzde 34,3 iken, bu oran kadınlarda yüzde 49,6’a yükseliyor.

İçki içmek, nazardan kurtulmak
Ülkemizde “Sarhoş olmayacak kadar içki içmek günah değildir” ifadesine katılanların oranı yüzde 6,4, katılmayanların oranı ise yüzde 87,6 oldu. Eğitim seviyesi yük¬seldikçe “Sarhoş olmayacak kadar içki içmek günah değildir” diyenlerin oranı da genel olarak artıyor.
Nazardan kurtulmak için kurşun döktürmenin doğru olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 11,7, yanlış oldu¬ğunu belirtenlerin oranı yüzde 79,3 oldu. Eğitim durumuna göre ise söz konusu kanaati okur-yazar olmayanların yüzde 16,2'si, lisans ve üstü mezunların yüzde 7,9'u doğru buluyor.

Araştırmadan çok ilginç sonuçlar var. Yarın faiz, trafikte kuralları çiğnemeye varıncaya kadar Türk halkının olaylara bakışını öğreneceğiz.
----------- İkinci yazı : Bu araştırmaya siz inandınız mı?

Yaklaşık 550 bin liralık bir harcamayla gerçekleştirilen “Türkiye’de Dinî Hayat Araştırması”nın sonuçları Diyanet İşleri Başkanlığı yetkililerini hayli şaşırttı. Diyanet İşleri Başkanı Prof..Dr. Mehmet Görmez, “Bu çalışmanın bugüne kadar yapılmış bütün çalışmalara yeni bir yön vereceğini” söylüyor. Toplumun sürekli korkutulduğu bir ortamda, dinle ilgili sorulara “yarın başıma bir şey gelir” endişesiyle “hoşa gidecek cevaplar” verileceğini de unutmayalım.
TÜİK’in belirlediği 12 ayrı bölgede 21 bin 632 kişi üzerinde yapılan araştırmada ortaya çıkan sonuçlardan bazıları şöyle:

Dinin emirlerine göre hayat
“Hayatını hemen her zaman dinin emirlerine göre şekillendirdiğini” belirtenlerin oranı yüzde 64,9, “ara sıra şekillendirdiğini” belirtenlerin oranı yüzde 28,3, “hayatını hiçbir zaman dinin emirlerine göre şekillendirmediğini” söyleyenlerin oranı ise yüzde 4,6 oldu. Kentte yaşayanlarda “hayatını hemen her zaman dinin emirlerine göre şekillendirdiğini” belirtenlerin oranı yüzde 60,9 iken kırda yaşayanlarda bu oran yüzde 75,6'ya çıkıyor. Yaş arttıkça hayatını hemen her zaman dinin emirleri doğrultusunda şekillendirdiğini belirten kişi oranının da arttığı gözlendi.
Ülkemizde anne ve babasını kırmamaya hemen her zaman özen gösterdiğini belirtenlerin oranı yüzde 92,4, ara sıra özen gösterdiğini belirtenlerin oranı yüzde 5,2, hiçbir zaman özen göstermediğini belirtenlerin oranı ise yüzde 1,6 olarak gerçekleşti.

Borç-faiz ve çevreye bakış
“Birinden borç almaktansa, az faizli kredi çekmeyi tercih edeceklerini” belirtenlerin ora¬nı yüzde 21,3, bu görüşe “kısmen katılanlar” yüzde 13,5, “katılmadığını” belirtenler ise yüzde 59,7 oldu. “Birinden borç almaktansa az faizli kredi çekmeyi tercih edeceklerini” belirtenlerin oranı kent¬te yaşayanlarda yüzde 23,3, kırda yaşayanlarda yüzde 15,8 olarak ortaya çıktı.
“Çevreye zarar verirse inancına aykırı davranmış olmaktan korkacağını” belirtenlerin oranı yüzde 81,9, bu görüşe kısmen katılanlar ise yüzde 9,6, katılmayanların oranı ise yüzde 5 olarak bulundu. Kentte yaşayanlarda çevreye zarar verirse inancına aykırı davranmış olmaktan korkacağını belirtenlerin oranı yüzde 80,1 iken, kırda yaşayanlarda bu oran yüzde 86,6’ya ulaştı.

Trafikte kul hakkı yemek
Araştırma konularından birisi de “Trafik kurallarına uymazsa kul hakkı yenilmiş olur mu?” Kul hakkı yenilmiş olacağını belirtenlerin oranı yüzde 73,6, bu fikre kısmen katıldı¬ğını belirten kişi oranı yüzde 9,3 oldu. Trafik kurallarına uymazsa kul hakkı yemiş olmayacağını belirten kişi oranı ise yüzde 7,1 olarak saptandı. “Az olmak kaydıyla” yalan söylemenin günah olmadığını belirtenlerin oranı da yüzde 9 civarında.
Şans oyunlarındaki tablo
Ülke genelinde piyango, spor toto ve iddia gibi şans oyunlarını hemen her zaman oynadığını belirten kişi oranı yüzde 2,3 olurken yüzde 13,9’u “ara sıra”, hiçbir zaman oynamadığını belirten kişi oranı ise yüzde 82,5 oldu. Kentte yaşayanlarda “hiçbir zaman şans oyunlarını oynamadığını” belirtenlerin oranı yüzde 79,9, kırda yaşayanlarda yüzde 89,6 olarak bulundu.
Erkeklerin yüzde 20,6'sı, kadınların yüzde 7,5'i şans oyunlarını ara sıra oynadığını bulundu. Eğitim durumuna göre sonuçlar değerlendirildiğinde, okur-yazar olmayanlarda şans oyunlarını hiçbir zaman oynamadığını belirtenlerin oranının yüzde 94,5 ile en yüksek, üniversite mezunlarda yüzde 67,6 ile en düşük oran olduğu görüldü.

Oldukça dindar olduğunu söyleyenler
“Oldukça dindarım” diyenlerin ülke genelindeki oranı yüzde 19,4, “dindarım” diyenlerin oranı oranı yüzde 68,1, “ne dinda¬rım ne değilim” diyenlerin oranı ise yüzde 10,2 olarak bulundu. “Dindar olmadığını” söyleyenler ise yüzde 1’de kaldı. Yaş arttıkça “oldukça dindar” olduğunu belirtenlerin oranı artıyor. Kişilerin dindarlık hisleri eğitim seviyelerine göre değerlendirildiğinde dindar olduğunu belirtenlerin oranının eğitim seviyesi¬ne göre önemli ölçüde değişmediği görüldü. Bununla birlikte kendisini oldukça dindar olarak tanımlayanların oranı eğitim seviyesi yükseldikçe genel olarak azalıyor.

Kişilerin yüzde 50,7'si dindarlığın en önemli kriterinin “iman edip, ibadetleri eksiksiz yerine getirmek ve İs¬lam ahlakına uygun yaşamak”, yüzde 37,2'si “Allah'a inanıp kalbi temiz tutmak”, yüzde 7,9'u “mübarek gün ve ge¬celerde ibadet etmek” yüzde 1,1'i ise “ibadetleri eksiksiz yerine getirmek” olarak açıkladı.

TÜİK’in Diyanet adına yaptığı araştırmanın sonuçlarında bunlar da yer alıyor ama hemen belirtelim, “bu ankette yer alanların doğruluğuna inanıyor musunuz?” diye bir araştırma yapılsa, inanmayanların oranının da hayli yüksek çıkacağından kuşkunuz olmasın. Nerede kadınların yüzde 49’u Arapça biliyormuş, nerede halkın yüzde 83’ü oruç tutuyormuş? Bu araştırmada Alevi yurttaşlarımızın hiç yeri yok mu? Açıkçası, Diyanet yetkilileri bile sonuçları inandırıcı bulmadı…
-----------------------------------

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > Diyanet'in araştırmasına göre Türkiye dindarlaşıyor. Bu araştırmaya siz inanıyor musunuz?

Diğer Yazıları:
  4/10/2017 Bunun kaybedeni Türkiye olur…
  3/10/2017 13 yılın en ağır kaybı
  1/10/2017 Danıştay’ın bu kararı yargılatmayanlara ders olsun
29/9/2017 Onlar parsel parsel kazanırken…
27/9/2017 Bu bayramı siz yine mi unuttunuz?
26/9/2017 HSK Başkanvekili, davaları SÖZCܒye anlattı
24/9/2017 Milletvekili rantına CHP’den veto
22/9/2017 Gerilim artıyor; Kerkük korkutuyor
20/9/2017 Barzani’nin mektubu… Nereden nereye?
19/9/2017 Barzani, baba vasiyetini unuttu mu?
17/9/2017 Hakkını yemeyelim bunlar hep AKP’nin eseri
15/9/2017 Bunlar, tehlikeli tırmanışlar
13/9/2017 İHA’nın ve SİHA’nın gördükleri
12/9/2017 Özel Kuvvetler Komutanlığı davasında ilginç sorular
10/9/2017 Çağlayan: Ben hesabını verdim
  8/9/2017 Yaklaşan tehlike, Cumhurbaşkanı’na 2.5 ay önce söylenmiş
  6/9/2017 Evet, gerçekten herkese lazım…
  5/9/2017 Öldürmeyin, yaşama döndürün
  3/9/2017 Gençlik bunlara mı emanet?
  1/9/2017 Bu nasıl sığınmacılık?
30/8/2017 Biri ‘Yeşil’ biri ‘Öksüz’
29/8/2017 İddianamenin “siyasi baskı” bölümü niçin kısaltıldı?
27/8/2017 Öksüz skandalında yeni perde
25/8/2017 Zekai Paşa SÖZCܒye konuştu
23/8/2017 Komutanların istifasının nedeni ByLock mu?


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları