Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > Sağlık, adım başı para oldu
6/2/2013

Sağlık, adım başı para oldu

CHP, Sağlık hizmetlerini mercek altına aldı. Genel Başkan Yardımcısı ve Bilim Yönetim-Kültür Platformu Başkanı Prof.Dr. Sencer Ayata, yapılan çalışmaların sonuçlarını SÖZCÜ'ye açıkladı. Aylata, vatandaştan değişik isimler altında 11 çeşit "katılım payı" alındığını, bunun da "AKP'nin acı reçetesi" olduğunu söyledi.AKP'nin yürüttüğü "Sağlıkta Dönüşüm Programının-SDP) olumsuz etkilerinin artık gün yüzüne çıkmaya başladığını belirten Ayata, "Herkes istediği hastaneye gidebilecek" ya da "istediği doktoru seçip ona muayene olabilecek" şeklindeki söylemlerin de inandırıcılığını yitirdiğini, vatandaşa getirilen mali yükün arttığını, hizmetin niteliğinin düştüğünü öne sürdü.

Cepten ödeme dönemi

Sağlık hizmeti almak isteyen her yurttaş için zorunlu Genel Sağlık Sigortası primi ödeme yükümlülüğü getirildiğini hatırlatan Ayata, "Söz verildiği gibi özel hastaneler herkese açık hale getirilmemiştir. Tersine, ilave ücret uygulamasıyla bu hastaneler kendilerine başvuran hastalardan artık yüzde 90'a kadar varan oranlarda ilave ücret talep edebilmektedirler. Üstüne üstlük yazılan reçetelerden ve üç kutunun üzerinde yazılan ilaçlardan kutu başına para alınmaktadır. Eşdeğer ilaç uygulamasıyla devlet ilaç ödemelerinden de çekilmiş ve maliyeti büyük ölçüde vatandaşın üzerine yıkmıştır. Aile Hekimliği uygulamasının bel kemiğini oluşturan sevk sistemi çalıştırılmamaktadır. Günde ortalama yüz elli hastaya, hasta başına ancak üç dakika ayırarak bakabilen hekimler hastaların yeterli ve nitelikli sağlık hizmeti alamadığını belirtmektedirler" dedi.

Paran kadar sağlık

Geniş bir kadroyla yapılan çalışmaların sonuçlarını Prof.Dr. Sencer Ayata şöyle açıkladı:

"Sağlık hizmetlerinin devlete olan maliyeti taşınması güç düzeylere ulaşmaktadır. Uyguladığı yanlış politikalar sonucu sağlık sistemini finanse etmekte zorlanan hükümet çıkış yolunu vatandaşın cebine el atmakta bulmuş, cepten ödeme miktarı 2002 yılından günümüze kadar yüzde 100'ü aşmıştır.
Sağlıkta Dönüşüm Programı sonucu vatandaşların sağlık hizmeti alabilmek için
ceplerinden yaptıkları ödemeler şöyle:

1 Ocak 2012 tarihinden itibaren tüm vatandaşlar zorunlu olarak GSS primi ödemek durumundadır.

Zorunlu GSS Primleri

2013Ocak-Temmuz
Kişi Başına Aylık Gelir / Aylık Prim
326,2-978,6 TL / 39,14-TL
978,6 1957,2TL / 117,43-TL
1957,2 TL'den fazla / 234,86 -TL

2013 Temmuz-Aralık
Kişi Başına Aylık Gelir / Aylık Prim
340,5-1.021,50 / 40,86 TL
1.021,50-2.043 / 122,58 TL
2.043 TL'den fazla / 245,16 TL
Bu primi ödememiş olanlar ve onların bakmakla yükümlü olduğu kişiler sağlık hizmetlerinden yararlanamayacaklardır.

Gelir testi sonucuna göre; aile içinde kişi başına düşen gelirin aylık ortalama tutarı, brüt asgari ücretin üçte birinden az ise sağlık primi devlet tarafından karşılanıyor. Özel sağlık sigortası bulunanların da GSS primi ödemesi zorunlu..

Muayene Katılım Payı

GSS'liler veya bakmakla yükümlü olduğu kişiler sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için muayene katılım payı ödemek zorunda.
- Devlet ve Kamu Üniversite Hastaneleri 5 TL
- Emekliler: Gelir ve aylıklarından kesilir.
- Çalışanlar ve GSS'liler: Eczanede öder.
- Özel Sağlık Kurumları: 12 TL
- Emekliler: Gelir ve aylıklarından kesilir.
- Çalışanlar ve GSS'liler: Hastanede öder.
- İlave Ücret (Özel Hastane Fark Ücreti)

Bu ödemelere ek olarak, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile sözleşme yapmış olan vakıf üniversiteleri ve özel hastanelerin, kendilerine başvuran hastalardan İlave Ücret talep etme yetkileri var. Bu ödemelerde sağlık hizmetleri işlem bedellerinin tamamı üzerinden ilave ücret alınıyor. İlave ücret oranı yüzde 30-90 arasında değişiyor.

Değişik isimlerle ek ücret alınıyor

SGK'nın belirlediği muayene ücretleri branşlara göre değişiklik gösteriyor. Ancak ortalama 30 TL civarında. Dolayısıyla yüzde 70 ilave ücret alabilen bir hastanede muayene olan hasta 30 TL'nin yüzde 70'i olan 21 TL ilave ücret ödemek durumundadır. Bunlara ek olarak vatandaşlardan alınan ek ücretlerden bazıları şunlar:

- Tetkik Fark Ücreti: SGK tarafından ödenmeyen tetkiklerin farkı.
- Öncelikli Tetkik Ücreti: Sıra beklemeden yapılacak tetkikler için alınan ücret (acil film, MR vb).
- İstisnai Sağlık Hizmetleri Ücretleri: Laparoskopik cerrahi vb. özel yöntemler için alınan ücret.
- Erken Muayene Fark Ücreti: Bir doktora gidip iyileşmeyen bir hasta 10 günden önce yeniden doktora giderse erken muayene ücreti ödemek zorundadır.
- İlaç Katılım Payı : Ayaktan tedavide hekim tarafından yazılan ilaç bedeli üzerinden katılım payı alınıyor. Bu pay SGK emeklileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için yüzde 10 (gelir ve aylıklarından kesiliyor), çalışanlar ve GSS'liler için yüzde 20 (eczanede tahsil edilir) oranındadır.
- İlave İlaç Katılım Payı: Aile hekimlerince yazılan reçeteler de dâhil olmak üzere, reçetede yer alan üç kaleme/üç kutuya kadar ilaçlar için 3 TL Reçete Ücreti, ilave her bir kalem/kutu ilaç için de 1 TL olmak üzere İlave Katılım payı alınıyor..
- Eşdeğer İlaç Fiyat Farkı: Eşdeğer ilaç uygulaması ile reçetelenmiş ilaçlar için yapılacak ödemelerde aynı etken maddeyi içeren en ucuz ilaç bedelinin yüzde 15 fazlasına kadarı dikkate alınmaktadır. Yani aynı grupta yer alan en ucuz ilacın fiyatına yüzde 15 ilave edilerek o gruptaki ilaçlar için ödenebilecek azami birim bedel hesaplanmaktadır. Eşdeğer ilaçlarda SGK'nın ödeyeceği tutardan daha pahalı bir ilaç tercih edilirse fark hasta tarafından ödenmektedir.
- Tıbbi Cihaz Katılım Payı: Görmeye yardımcı tıbbi malzemeler, ağız protezleri ve sağlık raporunda hayati önem taşıdığı belirtilmeyen diğer protezler ve ortezler için katılım payı ödeniyor. Bu oran SGK emeklileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için yüzde 10, çalışanlar ve diğer GSS'liler için yüzde 20'dir. Katılım payı tutarı vücut dışı protez veya ortezin alındığı tarihteki brüt asgari ücretin yüzde 75'ini geçemez.

Ödemeyenin evine haciz gidiyor

GSS prim borcunu ödememiş 18 yaşından büyük vatandaşlar, kamu hastanelerinde, ayaktan tedavi gerektiren durumlarda 15 TL muayene ücreti ödedikten sonra muayene olabiliyor. Doktorun tetkik istemesi durumunda bu tetkiklerin ücretini de ödemek zorunda. Aynı .şekilde kendilerine reçete edilen ilaçların parasını eczanede kendi ceplerinden ödüyor. Bu hastalar yatarak tedavi olmuşlarsa, hastanede kendilerine yapılan tüm masraflar taburcu oldukları noktada kendilerinden tahsil ediliyor.

Her ne kadar 'hastanede rehin kalma dönemi artık sona erdi' dense de, bu parayı ödeyemeyecek vatandaşlar için 'Adres Tespit Tutanağı' adı altında bir belge düzenlenmekte ve vatandaşın belirlenen tarihlerde hastaneye gelerek bu tutanakta belirtilen borcunu ödemesi sağlanmaktadır. Ödeyemeyen vatandaşların evine haciz gitmektedir. Hastaneler, yasal olmayan bu uygulamayı yapmaya mecbur bırakılmaktadırlar.

Kamu görevlisi Mehmet Bey, sağlık için ne kadar harcıyor?
Devlet hastanesinde muayene olan kamu görevlisi Mehmet T. Muayene Katılım Payı olarak 5 lira, Yüzde 20 İlaç Katılım Payı olarak 7.94 lira, Reçete Katılım Payı olarak 3 lira, İlave İlaç Katılım Payı olarak 2 lira (3 kutudan sonra her kutu için artı 1 lira), İlaç Fiyat Farkı olarak 0,79 lira olmak üzere toplam harcaması 18.73 lira.

Önceden bu durumdaki bir kimse yalnızca reçete bedelinin yüzde 20'si olan 7,94 lira ödemekteydi. Mehmet T. için aynı sağlık hizmetinden yaralanmanın bedeli yüzde 135 arttı.

Mehmet Bey özel hastaneye giderse

Mehmet Bey, aynı şikayetle A grubunda yer alan özel bir hastaneye gitseydi bu hastane ondan muayene bedeli 30 lira kabul edilirse, yüzde 90 oranında ilave fark ücreti alabilecekti. Bu durumda Mehmet T'nin sağlık masrafı toplam 40,73 liraya çıkacak.

Öğretmen emeklisi Ayten K. kendisine Sağlık Ocağında yazılan 7,67 TL tutarındaki iki kutu ilacı almak için eczaneye gittiğinde ilaç, reçete, muayene katılım paylı olarak toplamk 16,14 lira ödemek zorunda. Oylsa, Ayten Hanım önceden bu hizmet için yalnızca 0,76 TL ödeyecekti. Ayten K.'nın cebinden çıkan tutar yüzde 2023 arttı."

"Katkı paylarını kaldıracağız"

Prof.Dr. Sencer Ayata, hastanede, eczanede ve aylıktan kesinti yoluyla sağlık alanında cepten para çıktığını belirtti, CHP iktidarında "katılım paylarının kaldırılacağını" söyledi. Ayata şunları söyledi:

"Sağlık hizmetinden yararlanmanın ölçüsü yatırılan prim miktarı ya da kişinin cebindeki parası olmamalıdır. Sağlık hizmetlerinden ihtiyaçları ölçüsünde yararlanabilmeleri için Aile Sigortası projesini öneriyoruz. Alınan katılım payları sağlık hizmetlerinin finansmanına çok küçük bir katkı yapmaktadır. 2011 yılında sağlık hizmetlerinden elde edilen katılım paylarının SGK'nın toplam giderleri içindeki payı yalnızca yüzde 0,8 olmuştur. CHP vatandaşa önemli ölçüde yük olan, sağlık bütçesine ise çok küçük bir katkı yapan katılım paylarını kaldıracaktır"
-----

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > Sağlık, adım başı para oldu

Diğer Yazıları:
31/12/2019 “Vatan toprağı işgal altındayken”
29/12/2019 Ankara’da coşku, bizde hüzün vardı
27/12/2019 İslami bankada olmayanlar bizde başladı
25/12/2019 Kulelerde, FETÖ araştırmasını MHP istemiş
24/12/2019 Her olayın altından aynı kadın çıkıyor!
22/12/2019 Kanal İstanbul gerçekleri
20/12/2019 Özkök: FET֒ye hep dikkat çektim
18/12/2019 17 yıldır ödenmeyen namus borcu
17/12/2019 Eski vekiller de “çakarlı” olacak
15/12/2019 Skandal ihaleye, suç duyurusu
13/12/2019 İşte, Gökçek’in mal varlığı
11/12/2019 Vetonun ardından geleceklere bakalım
10/12/2019 Bunlar yapılmadan mücadele olmaz
  8/12/2019 İhalede 88 milyon lira farkın bir anlamı yok…
  6/12/2019 O veto edildi, ya diğer yasa?
  4/12/2019 Onca konutun parası kimin cebinde?
  3/12/2019 Bakan, Öksüz için ne söylemek istedi?
27/11/2019 O sanık, son güne kadar müdürdü
26/11/2019 Kadın öğretmenlere mezarlık görevi!
24/11/2019 Yavaş ne yapsın! 100 bin iş başvurusu 12 bin görüşme talebi
22/11/2019 Karar: Gökçek’in mal varlığı araştırılacak
20/11/2019 HDP, önemli bir karar aşamasında
19/11/2019 Hukukçuların sınavına besmeleli hazırlık kitabı
17/11/2019 Acı tablonun sorumlusu…
15/11/2019 Pes doğrusu! Bakanlık, öğretmenleri icralık etti


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları