Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > "Sen misin Başbakanın evinin üstünden uçan?" denildi ve o pilotlar ifadeye çağrıldı
1/1/2012

"Sen misin Başbakanın evinin üstünden uçan?" denildi ve o pilotlar ifadeye çağrıldı

isimsiz bir mektupla askerleri hedef yaptılar. İhbarcı, 2 pilotu ‘Başbakan’a gözdağı vermek için alçaktan’ uçmakla suçladıErgenekon ve Balyoz’daki gibi bir ihbar mektubu yüzünden haklarında soruşturma başlatılan F-4 pilotları, Ankara’da 8 yıl önce Aksa Camii’nin minaresine çarptıkları için ifade verecek.

Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın An­ka­ra Su­ba­yev­le­ri­’n­de­ki evi­ne çok ya­kın olan Ak­sa Ca­mi­i’­nin üze­rin­den al­çak uça­rak mi­na­re­ye çar­pan F-4 pi­lot­la­rı, 8 yıl son­ra ifa­de­ye çağ­rıl­dı. An­ka­ra Te­rör­le Mü­ca­da­le Sav­cı­lı­ğı­’nın yü­rüt­tü­ğü so­ruş­tur­ma bir ih­bar mek­tu­bu üze­ri­ne 2011’de baş­la­tıl­mış­tı. Mek­tup­ta; F-4’ün Baş­ba­kan’­a “göz­da­ğı­” ver­mek için uçu­rul­du­ğu id­di­a edil­miş­ti.

MGK’da Fırtına’ya sormuştu

Sav­cı­lık, Ge­nel­kur­may ve Ha­va Kuv­vet­le­ri Ko­mu­tan­lı­ğı­‘na ya­zı ya­za­rak, F-4’ün uç­tu­ğu 27 Ekim 2004 gü­nü­ne ait bil­gi ve bel­ge­le­ri ta­lep et­miş­ti. Dö­ne­min Mil­li Sa­vun­ma Ba­ka­nı Vec­di Gö­nül de pi­lot­la­rı, 1. Ana Jet Üs Ko­mu­tan­lı­ğı­’n­da gö­rev­li üst­teğ­men­ler Er­kin Uyar ve Ay­şe­gül Ak­gül ol­du­ğu­nu açık­la­mış­tı. Baş­ba­kan’­ın da Mil­li Gü­ven­lik Ku­ru­lu top­lan­tı­sı­na F-4’ten ko­pan parçaları gö­tür­dü­ğü ve dö­ne­min Ha­va Kuv­vet­le­ri Ko­mu­ta­nı, Bal­yoz tu­tuk­lu­su emek­li Or­g. İb­ra­him Fır­tı­na­’ya sor­du­ğu öne sü­rül­müş­tü. Fır­tı­na, “Ca­mi­nin ale­mi ya uça­ğın eg­zo­zun­dan çı­kan gaz ya da baş­ka bir ne­den­le düş­mü­ş de­dim. Baş­ba­ka­n’­ı ik­na et­ti­m” de­miş­ti.

Yandaş medya yazdı…

İk­ti­da­ra ya­kın Star ga­ze­te­si so­ruş­tur­ma­da iki pi­lo­tun ifa­de­si­nin alı­na­ca­ğı­nı yaz­dı. Sav­cı ta­ra­fın­dan önü­müz­de­ki gün­ler­de sor­gu­la­na­cak pi­lot­la­ra, mi­na­re­ye çarp­ma anı, ön­ce­si ve son­ra­sı­nın so­ru­la­ca­ğı öne sü­rül­dü.

İhbar mektupları nedeniyle çok sa­yı­da as­ker, ga­ze­te­ci ve ay­dın soruşturuldu, yargılandı veya tutuklanıp hapse konuldu.

O PİLOTLARI BULDUM KONUŞTUM

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın evinin yakınındaki Aksa Camii’nin alemine çarptığı için hakkında soruşturma açılan pilotlar, ifade için çağrı beklerken olayın kamuoyuna farklı bir biçimde yansıtıldı. Kazayı ucuz atlattıkları için üsse döndüklerinde kurban kestiklerini belirten pilotlar, şunları söyledi:

“Bunun şakası olmaz eğer uçağımız 10 cm daha aşağıdan geçmiş olsaydı o kazada pilot da hayatını kaybederdi. 29 Ekim törenleri için hazırlanıyorduk. 50 yıldır aynı bölgeden geçiş yapılır. Caminin üzerinden uçakların birisi 3 bin 100 birisi 3 bin 150 fitten uçar. Kuşlar geçince bir an sallandık ve caminin alemine teğet geçtik. Bu olayın altında başka bir şey aranmasına havacılığı bilenler gülüyor çünkü kaza olsa ölür gidersin.”

“Ortada bir art niyet yok”

Dönemin Eskişehir 1. Jet Ana Üs Komutanı Tuğgeneral Kürşat Atılgan da yaptığı açıklamada Başbakan Erdoğan’ın evinin orada olduğunu bile bilmediklerini ifade etti. Caminin üzerinden geçiş sırasında kendisinin de ‘kol lideri’ olarak uçakların üçerli gruplar halinde uçuş yaptıklarını belirten Atılgan, “Ortada ne bir art niyet ne bir kasıt var. O gün kazayı ucuz atlattık diye üssümüze gidince kurban kestik. Olayla ilgili bütün telsiz konuşmaları kayıtlardadır” diye konuştu.

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > "Sen misin Başbakanın evinin üstünden uçan?" denildi ve o pilotlar ifadeye çağrıldı

Diğer Yazıları:
31/12/2019 “Vatan toprağı işgal altındayken”
29/12/2019 Ankara’da coşku, bizde hüzün vardı
27/12/2019 İslami bankada olmayanlar bizde başladı
25/12/2019 Kulelerde, FETÖ araştırmasını MHP istemiş
24/12/2019 Her olayın altından aynı kadın çıkıyor!
22/12/2019 Kanal İstanbul gerçekleri
20/12/2019 Özkök: FET֒ye hep dikkat çektim
18/12/2019 17 yıldır ödenmeyen namus borcu
17/12/2019 Eski vekiller de “çakarlı” olacak
15/12/2019 Skandal ihaleye, suç duyurusu
13/12/2019 İşte, Gökçek’in mal varlığı
11/12/2019 Vetonun ardından geleceklere bakalım
10/12/2019 Bunlar yapılmadan mücadele olmaz
  8/12/2019 İhalede 88 milyon lira farkın bir anlamı yok…
  6/12/2019 O veto edildi, ya diğer yasa?
  4/12/2019 Onca konutun parası kimin cebinde?
  3/12/2019 Bakan, Öksüz için ne söylemek istedi?
27/11/2019 O sanık, son güne kadar müdürdü
26/11/2019 Kadın öğretmenlere mezarlık görevi!
24/11/2019 Yavaş ne yapsın! 100 bin iş başvurusu 12 bin görüşme talebi
22/11/2019 Karar: Gökçek’in mal varlığı araştırılacak
20/11/2019 HDP, önemli bir karar aşamasında
19/11/2019 Hukukçuların sınavına besmeleli hazırlık kitabı
17/11/2019 Acı tablonun sorumlusu…
15/11/2019 Pes doğrusu! Bakanlık, öğretmenleri icralık etti


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları