Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > İşte, İlker Başbuğ'un iddialara cevabı
30/3/2012

İşte, İlker Başbuğ'un iddialara cevabı

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un, “internet andıcı” soruşturması kapsamındoaki yargılaması bugün devam edecek. İddianamede yer alan her suçlamaya karşılık İlker Başbuğ’un cevapları Avukatı İlkay Sezer tarafından mahkeme başkanlığına sunuldu. SÖZCÜ, Başbuğ’un iddianamedeki suçlamalara verdiği cevaplara ulaştı.


İddia konularına belgelerle ayrıntılı cevap verilirken, mahkemeden tahliye talebinde bulunuldu, yargılama yerinin de Yüce Divan olduğu belirtildi. İşte iddia konuları ve buna Başbuğ’un avukatı aracılığıyla verdiği cevaplar:

- Ankara Ticaret Odası’ndaki (ATO) toplantıya niçin katıldınız?
3 Mart 2004 günü Ankara’da “Hilafetin Kaldırılması ve Tevhidi Tedrisat Kanunu” konulu bir toplantıya katılması suç unsuru olarak görülmüştür. Kamuya açık, o tarihte basın yayın organlarında yer alan bu toplantıya, yurt dışında bulunan Genelkurmay Başkanı ile Ankara dışında bulunan Hava Kuvvetleri Komutanı hariç, Ankara’daki bütün orgeneraller ve oramiraller katılmıştır. İddianamedeki bu anlatıma göre, şimdi toplantıya katılan bütün orgeneral ve oramiralleri de örgüt üyesi olarak mı kabul etmek gerekiyor? Bu toplantıya katılım, nasıl suçun delili olabilir ?

- Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Balbay niçin görüştünüz?
Genelkurmay 2nci Başkanı iken, Genelkurmay Başkanlığına ilişkin bir haberin gazetede yer alması üzerine, basına sızmanın kaynağını tespit etmek üzere ilgili medya mensubu ile yapmış olduğu bir görüşmenin, örgütsel irtibat olduğunun ileri sürülmesi mantık ve hukuk kuralları ile izah edilemez.

Özkök Paşa’nın da adı geçiyor
- Üçüncü Kişiler arasında geçen telefon görüşmelerinde adınız niçin geçti?
Fatma Cengiz ve İbrahim Şahin arasında geçen telefon görüşmelerinde müvekkilimizin adının geçmiş olması da, iddianamede delil olarak gösterilmiştir. Oysa anılan telefon görüşmelerinde Hilmi Özkök, Çevik Bir, Yaşar Büyükanıt gibi üst rütbeli kişilerin de adı geçmektedir. İddianamede, bu konuşmaların ciddiye alınarak, örgütsel bağın delili olarak nitelendirilmesi inandırıcılıktan ve hukuki dayanaktan yoksundur. Dosyada mevcut üçüncü kişiler tarafından yazılmış iki yazıda, yalnızca adının geçmesi, örgütsel bağlantı olarak değerlendirilemez.

Kayıt altındaki dilekçe
- Avukat Serdar Öztürk’ün Genelkurmay’a yazdığı dilekçeler
Genelkurmay Başkanlığı’nın, Mahkemenize yazdığı 20 Temmuz 2011 tarihli yazısında; ‘Serdar Öztürk ile Avukatı Demet Reçber tarafından Genelkurmay Başkanlığı’na gönderdikleri dilekçeler olduğu ve bu dilekçelerin de değişik adli makamlara hitaben yazılmış eklerinin bulunduğu’ bildirilmektedir. Genelkurmay Başkanlığı’na istek ve şikayet içeren pek çok mektup her zaman gönderilmekte ve bunlar kayıt altına alınmaktadır. Kayda alındığı anlaşılan mektuplar üzerinden örgütsel bağlantı, iddianamenin inandırıcılıktan yoksun olduğunu ortaya koymaktadır.

Zorlama delil yaratma örneği
- Yüksek Askeri Şura (YAŞ) konusundaki bilgi notu
İddia edilen belgede; Genelkurmay 2nci Başkanı Orgeneral Hasan Iğsız’ın hedef olduğu ve önünün kesilmek istendiği, bu amaçla 1nci Ordu Komutanlığı’na atanmasının engellenmek istendiği yazılıdır. İddia edilen belgede geçen “engelleme”den Orgeneral Hasan IĞSIZ’ın, daha sonra Kara Kuvvetleri Komutanlığına atandırılması kastediliyor ise, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ilgili yasalarına göre; Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na atanmak için bırakın 1nci Ordu Komutanlığı’na, Ordu Komutanlığı’na atanmak bile zorunlu değildir. Hukuksal hiçbir geçerliliği bulunmayan bu tür soyut iddiaların, iddianamede delil olarak gösterilmesi zorlama delil yaratmanın diğer bir örneğidir.

- Bilgi notundaki Hükümeti devirme iddiası
Aynı bilgi notundan hareketle, müvekkilimizin Kara Kuvvetleri Komutanı iken Hükümeti yasadışı yollarla devirmeyi planladığı ileri sürülmektedir. Oysa ki, iddianame ve ekleri incelendiğinde ileri sürülen “eylem planı”nın varlığına ilişkin hiçbir somut delilin bulunmadığı açıkça görülmektedir. Bu da, iddianamenin yasal açıdan geçerli bir delile dayanmaksızın, yalnızca soyut iddia ileri sürülerek, yasaya aykırı biçimde hazırlanmış olduğunun bir diğer göstergesidir.

İnandırıcılıktan yoksun iddia
- 51 Nolu DVD’de olduğu ileri sürülen Bilgi Notu.
İddia edilen 51 Nolu DVD’de yer alan Bilgi Notu’nun medyada yer alması üzerine; bu iddialar bilgi notunda ismi geçen Doç.Dr. Nuran Yıldız, ANAP Genel Başkanı Erkan Mumcu ve müvekkilimiz tarafından yalanlanmış. Ayrıca; iddianamede 51 Nolu DVD’nin 7 Ocak 2009 tarihinde yapılan arama sırasında bir ofiste bulunduğu ileri sürülmüş ise de, bu iddia, bizzat ilgili kişi tarafından reddedilmiştir. 51 Nolu DVD, polis raporlarına göre; açılamayacak derecede özel olarak kesilmiş, üzerindeki parmak izleri de tümüyle silinmiştir. DVD’nin hukuken hiçbir geçerliliği yoktur. Dosyada mevcut bu somut verilerin mevcudiyetine rağmen, iddianamede halen daha müvekkilimize soyut suç isnadında bulunulması son derece haksız ve inandırıcılıktan yoksundur.

Göreve başlamadan bir yıl önce
- AK Parti Kapatma Davası’na ilişkin iddia.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Mahkemenize göndermiş olduğu 17 Ocak 2012 tarihli yazısından da görüleceği üzere, kapatma davasında sadece bir haber, Genelkurmay Başkanlığınca işletilmiş olan bir siteden alınmıştır. Bu haber de Cumhuriyet gazetesinden alınan “apronda namaz şov” isimli bir haberdir. Haberin yayın ve siteye eklendiği tarih, müvekkilimizin Genelkurmay Başkanlığı görevine başlamasından bir yıl kadar öncedir. Bu gerçeğe rağmen, söz konusu iddiaya dayalı olarak, müvekkilimize nasıl suç isnat edilmektedir?

Kaygı verici gelişme
- Soruşturma emri verilmesinin örgüt bağlantı iddiası
Varlığı iddia edilen İrtica ile Mücadele Eylem Planının, basında yer alması üzerine, o sırada yurtdışında bulunan müvekkilimizin, Orgeneral Hasan Iğsız tarafından aranması ve konu hakkında bilgi verilip, düşüncesinin alınması iddianamede örgütsel bağın delili olarak gösterilmiştir. Bunun, iddianamede örgütsel bağ olarak gösterilmeye çalışılması hukuk güvenliği açısından son derece kaygı verici bir durumdur. Kaldı ki; Orgeneral Hasan Iğsız, bu konuyu o tarihteki Genelkurmay Başkan Vekili Orgeneral Işık Koşaner ile de derhal paylaşmış ve resmi onayı da, yine Genelkurmay Başkan Vekili’nden almıştır.
Ayrıca Orgeneral Hasan Iğsız’ın teklifi üzerine, müvekkilimiz de bu konuda derhal soruşturma açılmasının uygun olacağını bildirmesi de, iddianamenin ne derece trajikomik olduğunun bir diğer göstergesidir. Görüldüğü üzere, iddianamede müvekkilimiz ile iddia edilen terör örgütü arasında suni irtibat yaratmaya yönelik ile bu tür zorlama yorumlara yer verilmesi, hukuk adına gelinen üzücü noktayı ortaya koymaktadır.

- İnternet Andıcı
30 Ağustos 2008 tarihinden önce çeşitli tarihlerde açılmış olan 42 adet internet sitesi 4 Şubat 2009 tarihinde kapatılmıştır. Tanıtım ve kamuoyunu bilgilendirme amaçlı 4 alandaki siteler aktif hale getirilmeden, hiçbir yayın faaliyetinde bulunmadan 19 Haziran 2009 tarihinde kapatılmıştır.
Ayrıca, hiçbir tarihte yayın faaliyetine geçmeyen bu 4 alandaki site ile daha önceden kapatılmış olan 42 adet site arasında da herhangi bir bağlantı ya da ilişki de yoktur.

Mesnetsiz bir iddianame
- İddia olunan İrtica İle Mücadele Eylem Planı :
Genelkurmay Başkanlığının, iddia edilen İrtica ile Mücadele Eylem Planı gibi bir plan hazırlamasına ilişkin herhangi bir görevi yoktur. İddia edilen bu plan, 12 Haziran 2009 tarihinde bir gazetede yer alınca sorufşturma başlatılmıştır. İddianamede, müvekkilimizin 26 Haziran 2009 tarihinde yaptığı basın toplantısında, o gün yalnızca fotokopisi elde olan İddia Edilen Eylem Planına; sadece kağıt parçası tabirini kullanmasından dolayı, varsayım üzerinden gidilerek elde hiçbir somut delil olmaksızın, iddia edilen planın bilgisi dahilinde hazırlandığı ileri sürülmektedir.

Üzülerek söylemek gerekirse; böylesine mesnetsiz bir iddianın, demokratik bir hukuk devletinde düşünülmesi ve ileri sürülmesi kabul edilemez bir tutumdur. Kaldı ki; iddia edilen planın basında yer alması üzerine Genelkurmay Başkanlığınca tereddütsüz soruşturma açılması da dikkate alındığında, bu iddianın ne derece mesnetsiz ve yersiz olduğu ortadadır.

Yargılamayı etkileme ve itibarsızlaştırma
- Basın Açıklamaları niçin yapıldı
Basında yer alan asılsız iddialara karşı, kamuoyunu bilgilendirmek ve Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin moralini muhafaza etmek amacıyla yapmış olduğu tamamıyla hukuka uygun 4 adet basın toplantısı ile 1 adet röportaja dayalı olarak soru yöneltilmiştir. Ancak, iddianameye baktığımızda, müvekkilimize bu kez 3 basın toplantısı ve 2 röportajdaki kelimeler adeta cımbızla seçilerek yargılamayı etkilemeye ve itibarsızlaştırmaya çalıştığının ileri sürüldüğü görülmüştür. Bu son derece haksız ve mesnetsiz isnatlardır.

Tarihe not düşecek dava
Tarihe not düşecek bir davada, CMK m.4’e göre davaya bakan mahkeme kovuşturmanın her devresinde görevli olup olmadığına resen karar verebileceğine dair amir hükmü gereğince, Mahkemenizin bu yanlıştan biran önce dönmesini ve hukuken hükümsüz nitelik arz eden ve CMK’nundaki şartları ihtiva etmeyen tutuklama kararının kaldırılarak müvekkilimizn bihakkın tahliyesine karar verilmesini ve dosyanın Yüce Divana gönderilmesini talep ediyoruz.”

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > İşte, İlker Başbuğ'un iddialara cevabı

Diğer Yazıları:
31/12/2019 “Vatan toprağı işgal altındayken”
29/12/2019 Ankara’da coşku, bizde hüzün vardı
27/12/2019 İslami bankada olmayanlar bizde başladı
25/12/2019 Kulelerde, FETÖ araştırmasını MHP istemiş
24/12/2019 Her olayın altından aynı kadın çıkıyor!
22/12/2019 Kanal İstanbul gerçekleri
20/12/2019 Özkök: FET֒ye hep dikkat çektim
18/12/2019 17 yıldır ödenmeyen namus borcu
17/12/2019 Eski vekiller de “çakarlı” olacak
15/12/2019 Skandal ihaleye, suç duyurusu
13/12/2019 İşte, Gökçek’in mal varlığı
11/12/2019 Vetonun ardından geleceklere bakalım
10/12/2019 Bunlar yapılmadan mücadele olmaz
  8/12/2019 İhalede 88 milyon lira farkın bir anlamı yok…
  6/12/2019 O veto edildi, ya diğer yasa?
  4/12/2019 Onca konutun parası kimin cebinde?
  3/12/2019 Bakan, Öksüz için ne söylemek istedi?
27/11/2019 O sanık, son güne kadar müdürdü
26/11/2019 Kadın öğretmenlere mezarlık görevi!
24/11/2019 Yavaş ne yapsın! 100 bin iş başvurusu 12 bin görüşme talebi
22/11/2019 Karar: Gökçek’in mal varlığı araştırılacak
20/11/2019 HDP, önemli bir karar aşamasında
19/11/2019 Hukukçuların sınavına besmeleli hazırlık kitabı
17/11/2019 Acı tablonun sorumlusu…
15/11/2019 Pes doğrusu! Bakanlık, öğretmenleri icralık etti


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları