Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > Bu, vergi ödeyen herkesin davası
15/10/2017

Bu, vergi ödeyen herkesin davası

Vergi gelirlerinin, kamu hizmeti dışında herhangi bir alanda ya da amaçla harcanmayacağı Anayasamızın 73/1. maddesinin amir hükmü gereğidir. İdarenin tüm eylem ve işlemlerinin hukuka uygun yapılması, yine hukuka uygun olarak denetlenmesi; hukuka aykırılığın her düzeyde mutlaka bir yaptırımının olması gerektiği de evrensel hukuk yanında iç hukukumuzca da kabul edilir.


Rusya'ya ait uçağın düşürülmesinden sonra Bakanlar Kurulu 6 Haziran 2016'da, ülkemize turist getiren A grubu seyahat acentalarına destek sağlanmasını öngördü. TBMM'deki çoğunluğu sayesinde üzerinde gerekli inceleme ve değerlendirme, tartışma ve düzeltmeler yapılmasına bile fırsat verilmeden tasarılar da TBMM'den geçiriliyor. Bu tür keyfi düzenlemelerin olduğu yerde, adaletsizlik, vergi kayıp ve kaçakları da oluşuyor.

EMEKLİ HAKİMİN DAVASI

Beyazıt Boran, son olarak Ankara Adliyesi'nde görev yapıyordu. Verdiği kararlarla hep gündemde oluyordu. Emekliye ayrıldıktan sonra emekli ikramiyesiyle memleketi Mardin'in Savur İlçesi'ne okul yaptırdı. Kamuda gördüğü haksızlıkları, yanlışlıkları mahkemelere taşıyor.
Vergi yükümlüsü serbest meslek erbabı avukat olarak, bu yılın ilk beş ayında devlete toplam 43 bin 356 lira vergi ödedi. Vergiyi, devlete kazandıran (veren) kişi sıfatıyla “Benim dava açmaya hakkım var” dedi. Rus uçağının düşürülmesi emrini vermekle övünenler, sonra çark etmişti. Vergi yükümlüsü olarak Avukat Beyazıt Boran mahkemeye verdiği dilekçede şöyle diyordu:
“Rusya uçağının düşürülmesinde, hükümetin gösterdiği gerekçenin, görev gerekliliklerine uygun olmadığını göstermek için Yunanistan ile aramızdaki, Ege hava sahasında, hemen her gün yaşanan Yunan savaş uçaklarının ilan ettiğimiz Ege hava sahamızı ihlallerinde, neden aynı davranışın gösterilmediğini vergi yükümlüsü bir vatandaş olarak sormak isterim?”

VERGİ YÜKÜMLÜSÜNÜN SUÇU NE?

Benzer sebeplerle iki farklı davranış gösteriliyor. Kamu görevi gereğince objektif, eşitlik ve tarafsızlık ilkelerine bu durumda uyulmuyor. Rusya ile ilişkilerimizin bozulmasına neden olan uçak düşürme olayından sonra Rusya, vatandaşlarının turist olarak Türkiye'ye gitmemesini istedi. Seyahat acentelerinin zararına, hükümetin kusurlu davranışı neden olmuştu. Zararın doğmasında hiçbir kusuru olmayan vergi yükümlülerine bu zarar karşılatılıyordu.
Kusur ve ihmalden kaynaklanan, hukuka aykırı haksız ödemeler nedeniyle kamu kaynağında eksilmeye neden olunması halinde, bunun hukuki ve cezai sorumluluğu var. İşte, Beyazıt Bey de bu gerekçeyle Bakanlar Kurulu kararının iptalini istiyordu. 13 Haziran 2016 tarihinde açılan davada, Danıştay 10. Dairesi 25 Ekim 2016'da şu kararı verdi:
“Davacı, vergi yükümlüsü olduğu ve devlete ödediği vergilerin Anayasa'nın 73. maddesine aykırı bir biçimde kamu hizmeti dışında seyahat acentalerinin mağduriyetinin giderilmesi amacıyla kullanıldığını, Bakanlar Kurulu kararının iptalini istemesiyle görülmekte ise de vergi mükellefi olmanın dava konusu işlemle maddi ve hukuki bağı sağlaması konusunda tek başına yeterli değildir. Kaldı ki davacı tarafından menfaat ihlali bakımından dava dilekçesinde başkaca bir sebep ileri sürülmediği görülmekte olup, bu haliyle davacının, dava konusu Bakanlar Kurulu kararının iptalini istemekte doğrudan bir menfaati bulunmadığı sonucuna ulaşmaktadır. Davanın ehliyet yönünden reddine.”

UYKUYA YATIRILAN DOSYA

Mahkeme kararına 1 Şubat 2017'de itiraz etti. Temyiz talebi gerekçesinde Beyazıt Boran şöyle diyordu:
“Ödediğim bu vergiler nedeniyle, benim mülkiyetime kamu yararı gerekçesi ile el atma işlemine karşı, bu vergilerin harcanmasında da, devletten bir hukuk devletinin hassasiyetini göstermesini beklemek benim hakkımdır. Menfaat ilişkisinin bu amaç doğrultusunda yorumlanması gerekir. Bakanlar Kurulu kararının iptali için dava açmamda, hukukça korunmaya değer menfaatimin bulunduğu sabittir. Dava konusu işlemin, kamu yararını gözetip gözetmediği ya da bu işlemin hukuka aykırı olup olmadığının, idarenin hukuka uygunluğunun yargısal yolla denetiminin yapılması gerekir. Bu nedenle davayı açmakta menfaatimin bulunmadığı gerekçesiyle verilen ret kararı usul ve yasaya aykırıdır.”
1 Şubat'ta yapılan temyiz başvurusu, aradan 9 ay geçmesine karşın bir türlü sonuçlandırılmadı. Emekli hakim Beyazıt Boran, vergi ödeyenin hakkını korumak için eski meslektaşlarını zora soktu. O yüzden dosya uykuya yatırıldı.

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > Bu, vergi ödeyen herkesin davası

Diğer Yazıları:
31/1/2018 Devlet okulunun içinde Ensar sınıfları
30/1/2018 Bu ayrıcalıkla yüksek yargı Meclis’e bağlandı
28/1/2018 Üsteğmen ve uzman çavuş gazi yüzbaşıyı kurtardı, bir gün sonra da şehit düştü
26/1/2018 Teröristler niçin ortaya çıkmıyor?
24/1/2018 CHP milletvekili deprem yarattı
23/1/2018 Bunun adı “Başarıdan Faydalanma Harekatı”
21/1/2018 Hedeflerin vurulmasını canlı izlediler
19/1/2018 Uçak izni verilmezse…
17/1/2018 Hainler Afrin’de hendek savaşına hazırlanıyor
16/1/2018 Efsane komutan böyle dedi: Türkiye ciddi bir beka sorunuyla karşı karşıya
14/1/2018 O şehirleri kazanmak için…
12/1/2018 O geceyi, bakanlarla konuşan komutandan dinleyin
10/1/2018 Melih Gökçek hakkında hazırlanan rapor
  9/1/2018 MHP, 2019’da aday göstermeyecek Erdoğan’a destek verecek
  7/1/2018 Eğitimde dönüşüm: Çocuklar türbeye, öğretmenler camiye
  5/1/2018 “Sakın sesini çıkarma”
  3/1/2018 Eylemi, kadınlar ateşledi
  2/1/2018 Tokat ve Konya’da silahlı eğitim kampı olduğunu duyuyoruz
31/12/2017 Şüphenin kalkması için o isimleri açıklayın…
29/12/2017 “AKP-MHP ittifakı yaş”
27/12/2017 Bir iyilik yapmak ister misiniz?
26/12/2017 Mahkeme salonunda böyle bir eylem ilk kez yapılıyordu
24/12/2017 Casuslar o fabrikamızı niçin patlattı?
22/12/2017 İşte, bakanın “Görev alanımıza girmiyor” deyip açıklamadığı şehitlerimiz
20/12/2017 MİT’in cevap vermediği soru


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları